Droogte: tijdig ingrijpen graag!

Waterloop in Limburg

"Vorige zomer zijn we in Vlaanderen en Limburg geconfronteerd met een ernstige droogte", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Met de nu reeds actuele droogteverschijnselen dreigt de toestand dit jaar nog erger te worden.

Het is goed dat het provinciebestuur inmiddels opdracht gegeven heeft om een grondige studie te laten maken over de waterhuishouding in Limburg. (1) Maar dat volstaat niet.
Dat is de lange termijnaanpak.

Maar ook op korte termijn, NU, moet er iets gebeuren.

Momenteel wordt er al, als gevolg van de droogte, veel water, zowel uit bronnen, als uit waterlopen gepompt ten behoeve van de landbouw. Natuurpunt signaleert al verschillende voorbeelden uit Haspengouw en uit de Kempen.
Sedert enkele weken worden onze waterlopen leeggezogen via gigantische watertonnen vanuit de landbouw.
Er worden zelfs tractoren met Nederlandse nummerplaten opgemerkt.

Het leven en de biodiversiteit in onze waterlopen heeft al veel te lijden onder de vervuiling en de overbemesting vanuit de landbouw.
Nu komt er dit nog bij, waardoor veel leven in het water vernield wordt door onzorgvuldige ingrepen.
De biodiversiteit wordt er ernstig door verstoord.
Het probleem doet zich vooral voor in waterlopen van categorie 2, zoals Herk en Mombeek.

In Zuid-Limburg zijn er een aantal fruitplantages gedraineerd om het water zo snel mogelijk van de velden te krijgen.
Nu het landschap droger wordt, wordt op een aantal plaatsen water onttrokken aan de waterlopen om aan de fruitbomen te gieten. Zo ontstaat ook het probleem dat natuurgebieden lijden onder de verdroging van ons landschap door allerlei landbouwtechnieken.

Gevolg?
Er zijn vorig jaar plaatsen gekend waar ganse beken leeg getrokken worden inclusief de vissen en andere organismen, die alzo voor geruime tijd verdwenen zijn.
De oplossing?
Het trekken van zogeheten blauw-groen linten, maar de landbouwsector is daar niet gelukkig mee.

Maatregelen op korte termijn zijn noodzakelijk.
Er moet een werkbaar plan opgesteld worden zowel voor landbouw, als natuur.
Als er een verbod uitgevaardigd wordt door de Gouverneur om water te onttrekken aan waterlopen, moet er degelijk gecontroleerd worden door de gemeentebesturen en de lokale politiezones. Handhaving dus!
We gaan toch niet toelaten dat er onherstelbare schade toegebracht wordt aan de biodiversiteit, de natuur en de waterlopen."

  • (1) "Instrument ten behoeve van de verdere uitbouw van het waterbeleid door de provincie Limburg", provincie Limburg, intern document, maandag 18 februari 2019.
  • Zie onder andere ook "Provinciale Task Force Water" van vrijdag 5 oktober 2018 op deze website.

Foto: provincie Limburg