Doorlichting financiën stad Sint-Truiden: (niet) nodig?

“Dat is alleszins wat de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid vindt.
Wij als VOORUIT hebben een andere mening”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

VOORUIT maakt zich inderdaad grote zorgen over de financiële toestand van Sint-Truiden.
Dat hebben we al vaak gezegd, zelfs voor alle schandalen losgebarsten zijn. Maar na de illegale lening aan ere-burgemeester Jef Cleeren hebben we nog meer onze twijfels over die gemeentefinanciën. Wie kan immers de huidige financiële directeur nog vertrouwen?

Dat is de reden waarom dat wij al enkele malen een doorlichting gevraagd hebben door een extern bureau vooraleer er nog grote en/of belangrijke uitgaven gebeuren. En nu opnieuw.
Vorige maand had toenmalig waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) nog gezegd dat hij iets voelde voor onze suggestie en dat het college van burgemeester en schepenen tijdens de gemeenteraad van oktober 2022 met een eigen voorstel zou komen.

Maar niets daarvan: geen eigen voorstel vanuit de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid en weer neen op het bijgevoegd agendapunt van VOORUIT.
Triestig.

Laat nu juist een grondige analyse van de stadsfinanciën voor VOORUIT een conditio sine qua non om mee te werken aan een beter bestuur van deze stad tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024, hetzij vanuit de meerderheid, hetzij vanuit de oppositie. (1)”