De provincies als streekmotor

Op zaterdag 25 november 2017 organiseerde de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP)  een colloquium onder de titel ‘Streekmotor van start!’ in het provinciehuis in Leuven (Provincieplein).
Hier werd officieel de start gegeven van de campagne voor de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

“Gezien de afslanking van de provincies als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming zullen deze verkiezingen er anders uitzien dan de vorige, zowel naar organisatie, als naar inhoud”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“De uitdagingen voor de provinciebesturen zijn in de toekomst gelegen bij de grondgebonden aangelegenheden.
Wij willen de streekmotor blijven/zijn.
Problemen moeten aangepakt en opgelost worden zonder te verzanden in het opzetten van nieuwe structuren. (1)

Ik herhaal het: zeker in Limburg is nood aan een bovenlokaal bestuursniveau, of het nu provincie, stad of een andere benaming heeft.”

Tijdens het colloquium werden een kandidatenbrochure en een promotiefilmpje voorgesteld.

Zie www.vlaamseprovincies.be.

(1) Zie www.streekmotor.be.

Zie ook MORGEN IS VAN ONS van 24-10-2017 en Provincies Zelfbewust van 07-12-2016 op deze website.