De nieuwe Vlaamse regering: wat nog allemaal?

“Eerst te laat met de septemberverklaring, dan een regeerakkoord zonder cijfers en nu het uitstellen van de beleidsnota’s (1)”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Wat gaan we nog allemaal krijgen?”

Normalerwijze dient elke Vlaamse minister in oktober een beleidsnota in met gedetailleerde uitleg hoe zij/hij haar/zijn beleid denkt uit te voeren.
De nieuwe Vlaamse regering wil die beleidsnota’s nu pas indienen in januari 2020.

“Ongehoord”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Minister -president Jan Jambon en zijn ministers tonen niet het minste greintje respect voor de wetgevende macht.”