Dan is de NMBS snel ...

Ingang stationsparking Sint-Truiden

In Landen heeft de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) al slagbomen laten plaatsen om van de stationsparking een betaalparking te maken.
De andere stations, zoals Sint-Truiden, zullen volgen.

Nog meer: een aantal pendelaars hebben, bij het verlengen van hun treinabonnement, al de optie gekregen om een parkeerkaart aan te schaffen. (1)

"Gewoon schandalig", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Dan is de NMBS snel, in veel andere gevallen is dat veel minder het geval.

Ik blijf bij mijn stelling: pendelaars met het openbaar vervoer moeten gratis kunnen (blijven) parkeren in de omgeving van de stations.

Het is één van de actiepunten waar ik samen met mijn goede vriend Stefan T'Jolyn (sectorsecretaris Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Spoor Limburg) voor ijver bij de komende Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019.

Wij gaan voor een samenhangend mobiliteitsbeleid, geen versnippering tussen wat federale of Vlaamse bevoegdheid is.
De reizigers zijn het belangrijkst, niet de structuren. Zo pleiten wij voor een één ticket-systeem voor alle openbaar vervoer.
Wij willen meer middelen voor het spoor met meer en betere verbindingen en meer middelen voor het busvervoer met meer en betere verbindingen, die aansluiten op het treinverkeer.
Voldoende parkings in de stationsomgevingen, gratis voor de gebruikers van het openbaar vervoer.
Systemen van deelfietsen en deelauto's moeten bij voorkeur ingeplant worden aan de (grote) stations.
Gratis openbaar vervoer moet opnieuw op de politieke agenda komen, zeker voor die groepen, die het financieel moeilijk hebben."

Foto: Google Streetview