Bijzondere veldwachters verdienen meer respect

“Mijn idee over bijzondere veldwachters: ofwel worden ze ernstig genomen qua handhaving in de OPEN ruimte en krijgen ze een welomschreven taakomschrijving, ofwel wordt het statuut afgeschaft.
Voor alle duidelijkheid: ik ben voor de eerste optie.

Ik vergelijk bijzondere veldwachters in de OPEN ruimte met gemeenschapswachten in de gemeenten, los van verschil in opleiding(en).
Deze vergelijking is het duidelijkst voor de gemiddelde burger.
Bijzondere veldwachters verdienen meer appreciatie en meer mogelijkheden om ingeschakeld en zelfs tewerkgesteld te worden voor bepaalde taken.

Ik stelde er opnieuw een vraag over in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 20 april 2021.

Blijkbaar staat de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir nog niet verder met duidelijkheid te scheppen rond het statuut.
Ik vind dat spijtig en zal blijven aandringen op een oplossing.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)