Bijzondere veldwachters: aandacht graag!

Bijzondere veldwachters kunnen in bepaalde mate bijdragen aan het veiligheidsgevoel in de buurt, onder andere wat betreft de natuur en de visserij.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg over deze problematiek minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir op dinsdag 10 maart 2020 in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Bijzondere veldwachters vallen in feite tussen wal en schip”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ik heb dit ook in het verleden vaak aangehaald toen ik als gedeputeerde van Veiligheid verantwoordelijk was voor het Provincie Limburg Opleiding  en Training (PLOT).

Ofwel wordt het statuut serieus genomen door beleidsmakers, eventueel na aanpassingen, ofwel wordt het beter afgeschaft.
Ik pleit voor het eerste.

De kern van het antwoord van de minister is dat zij strikt genomen niet bevoegd is voor de gemachtigde opzichters, maar de federale overheid. Juist, maar is dat niet het geval voor vele bevoegdheden en dossiers, die Zuhal Demir zich toeëigent als minister van Justitie en Handhaving?
Zij wil de komende maanden ‘een optimalisatie’ nastreven met de federale overheid.
Ik ben benieuwd, zij heeft heel wat te overleggen met de (toekomstige) ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

De vraag, het antwoord en het volledige verloop van het debat kan u vinden op vlaamsparlement.be, Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie..