Bibliotheken zijn meer dan ooit nodig

Provinciale bibliotheek Limburg

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

'De bibliotheek overbodig in deze digitale wereld? Niks van. Integendeel, mensen gaan vaker en langer naar de bib. En niet enkel om een boek te ontlenen, ook voor lezingen, een concert of gewoon om elkaar te ontmoeten.'(1)

"En zeggen dat de huidige Vlaamse regering sinds 2016 niet meer langer verplicht aan gemeenten en steden om een lokale bibliotheek in te richten", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Deze studie bevestigt nog maar eens dat dit geen goede beslissing was en enkel ingegeven werd door besparingsredenen.

Wij hebben als sp.a altijd deze beslissing aangevochten gezien het belang van bibliotheken voor 'onze volksontwikkeling' en zijn van mening dat de volgende Vlaamse regering dit opnieuw moet bekijken.
Wij gaan nog een stap verder: er moet opnieuw een specifieke Vlaamse subsidieregeling uitgewerkt worden."