Beheer van bermen wordt onderschat

De stad Hasselt neemt een goed initiatief.

Na een onderzoek door PXL Bio-Research in verschillende straten is er beslist om de maaibeurten op te schuiven. (1)

 

Zelf ben ik al enkele jaren pleitbezorger om bermen ‘anders en ‘beter’ te maaien om alzo tot meer biodiversiteit te bekomen.

Als  toenmalig gedeputeerde heb ik in 2016 en 2017 met het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) een studie laten uitvoeren naar de resultaten van specifiek bermbeheer in een 5-tal  Limburgse gemeenten.

 

Bloemrijke akkerranden geven in de zomer kleur en trekken veel vlinders, bijen en andere kleine dieren aan, die er voedsel zoeken en er eitjes leggen. Maar als de berm wordt gemaaid, verdwijnen soms

eensklaps alle voedsel, bescherming en nakomelingen.

Conclusie: als bermen goed worden beheerd, is er veel natuurwinst mogelijk.

 

De provincie Limburg zou de Limburgse gemeenten opnieuw meer inhoudelijk en praktisch moeten ondersteunen inzake het beheer van bermen.

 

Maar de stad Sint-Truiden moet daar niet op wachten.

Op basis van de resultaten van de hoger aangehaalde studie, zou er voor de gehele oppervlakte een maaischema kunnen opgesteld worden, waarbij een maximale natuurwinst wordt beoogd.

‘Later’, ‘anders’ en ‘beter’ maaien.

Dat ‘ander’ maaischema moet vertaald worden in de bestekken, die opgesteld worden voor externe firma’s, die ingeschakeld worden.

Voor het eigen personeel moet de nodige vorming en opleiding  voorzien worden.

 

Met alle mogelijke middelen, kleine en grote, moeten er inspanningen geleverd worden om de biodiversiteit te verhogen.

Het belang van de aanpak van bermen wordt hierbij sterk onderschat.”

Zie ook: Onze bermen vol leven,' : http://www.gingelom.be/onze-bermen-vol-leven.html

Zie onder andere ook ‘Bermen onderzocht’ van zaterdag 28 juli 2018 op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)’Hasselt gaat natuur ‘helpen’ door later te maaien’, Het Belang van Limburg, vrijdag 9 augustus 2019, pagina 18.