Banken verder aanpakken

“De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is duidelijk en bevestigt wat in feite al lang geweten is: er is te weinig concurrentie in de banksector.
Het is ten nadele van ons allemaal als klanten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt uit het gepubliceerde rapport van de BMA. Er worden ook een aantal concrete oplossingen voorgesteld, onder andere hogere rentevoeten, een grotere transparantie over de kosten en de overdraagbaarheid van rekeningnummers. (2)
De federale regering, die deze studie besteld heeft, moet nu doorzetten en concrete maatregelen nemen.

Ook aan de achteruitgang van de dienstverlening (de universele bankdienst) en een minimale verspreiding van bankautomaten moet verder gewerkt worden.
Dat is de draagwijdte van een wetsvoorstel dat de Socialistische partijen - Parti Socialiste (PS) en VOORUIT- gezamenlijk al eerder ingediend hebben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Wij moeten als politiek verder op dit tweesporenbeleid werken.”

___

Tags: