ALTERNATIEF!

"Maar er is wél een alternatief voor de ideologie van het economisch liberalisme", zegt historicus Bruno De Wever.
"Doen alsof een evolutie onontkoombaar is, maakt deel uit van een politieke strategie.

...

Ik lig niet met TINA (There Is No Alternative) in bed, maar wel met TAMARA: There Are Many Alternatives Ready and Available."

 

Wat als: Antoon Vrints en Bruno De Wever, historici zonder taboes. Knack, 07-01-2015.

Tags: