Lage Emissie Zone (LEZ): ja, maar

De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) heeft een bevraging georganiseerd bij de Vlaamse gemeenten. (1) (2)

Wat blijkt?
Heel wat gemeenten en steden hebben blijkbaar plannen om iets te doen rond een LEZ.

Sint-Truiden ook.
Principieel geen probleem voor mij, maar het moet wel sociaal verantwoord zijn.

Er moet rekening gehouden worden met het sociale draagvlak van de inwoners.

Het zou goed zijn dat er in Vlaanderen een echt maatschappelijk en politiek debat op gang komt rond die LEZ’s.
Mijn visie is duidelijk: een klimaatdebat moet sociaal en rechtvaardig zijn.

Het zou meer dan ooit op zijn plaats zijn met de beperkte klimaatambities van de Vlaamse regering.

Ik herhaal mijn voorstel dat ik ooit gedaan heb als Limburgs bevoegd gedeputeerde: 
waarom zouden we in Limburg geen werk maken van één LEZ?

Waarom zouden we op Limburgs niveau niet nadenken over één model dat kan gelden voor heel Limburg voor alle gemeenten en steden van een bepaalde omvang in plaats van hierover onderling te ‘concurreren’. Het zou het veel éénvoudiger maken voor de Limburgers in plaats van verschillende regels in elke gemeente of stad.”