“Provincies moeten blijven en regio-indeling is absurd”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de regionale technische commissie van de Algemene Centrale van Openbare Diensten (ACOD) Lokale en Regionale Besturen (LRB) van donderdag 20 april 2023 in Leuven (ACOD-gebouw, Maria Theresiastraat 121).

Ik begrijp ten volle dat het personeel dat momenteel nog bij de provincies tewerkgesteld is zich zorgen maakt over hun toekomst”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Je zou voor minder.

Er is het regiodecreet dat Vlaanderen indeelt in 15 regio’s naast de provincies.
Voor mij een louter kunstmatige indeling, waar de Vlaming niet van wakker ligt.
De historische provincie-indeling, die iedereen kent en die iedereen gewoon is, zou afgeschaft worden. En ondertussen wordt er een nieuw niveau, de regio’s, bij gecreëerd.
Weer een typische wereldvreemde beslissing van Vlaanderen!
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die reeds bestaan, moeten uiterlijk op dinsdag 31 december 2030 volgens de principes van regioconform samenwerken.
Waarom altijd willen ‘prutsen’ aan iets dat in de praktijk goed werkt?
2030 is een eeuwigheid in de politiek, zeker in Vlaanderen, misschien gebeuren er nog aanpassingen voor 2030.

Positief is dat er op basis van dit decreet niets wijzigt aan het statuut van het personeel van de diverse samenwerkingsverbanden, want dat had ook nog eens gekund.
Negatief is dan weer dat deze werking weinig democratisch zal gebeuren via een burgemeestersoverleg en zonder verkiezingen.

Het is vooral de onzekerheid rond het al dan niet voorbestaan van de provincies, die leeft bij het personeel.
Er is nog niets over beslist, maar informeel hoor je dat de legislatuur 2024-2030 wellicht de laatste wordt.
Niemand brengt daar duidelijkheid over en dat is net het gevaar: de sluipende afschaffing.
De huidige gedeputeerden, die normaal de belangen van de provincies zouden moeten verdedigen, zijn meer bezig met hun eigen toekomst in plaats van met wat ze zouden moeten doen. En het personeel blijft in het ongewisse.

Dan zijn er nog de fusies van de gemeenten, waarvan verwacht wordt dat ze na de verkiezingen van 2024 verplicht zullen worden. Uiteraard zal dat ook een invloed, rechtstreeks of onrechtstreeks, hebben op heel het gebeuren van de provincies en de regio’s.

Wat gebeurt er met het toezicht vanuit Vlaanderen?
Dat is nu al bijna volledig uitgehold.
Waar vroeger veel meer automatisch beslissingen van gemeentebesturen nagekeken werden (bijvoorbeeld begrotingen), gebeurt dat nu bijna uitsluitend na klachten.

Ik kan de vakbonden enkel maar aanraden om nu de politieke partijen reeds te aan te spreken over deze aangelegenheid vermits ze nu bezig zijn met het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. Bovendien doen ze er goed aan om zelf een oefening te maken van de huidige nog resterende taken van de provinciebesturen en hoe die best blijven en zich voorbereiden op de eventuele overdracht naar Vlaanderen en/of de gemeenten.
Hierbij moeten lessen getrokken worden uit de operaties van de vorige legislatuur met hoofdzakelijk cultuur en welzijn.
Belangrijk is de bevoegdheid onderwijs: ACOD Onderwijs en ACOD LRB moeten hier schouder aan schouder strijden.
Best zou zijn dat hier verdedigd wordt dat het provinciaal onderwijs openbaar onderwijs moet blijven.

Voor alle duidelijkheid: ik ben voor alles VOORUIT-politicus, maar de vakbond kan ook op mij rekenen voor het behoud van de provincies. En dat geldt zeker voor de provincie Limburg.
Als Vlaanderen de provincies wil afschaffen dat ze dan ook een uitzondering maken voor Limburg en de provincie Limburg behouden.”

  

  • Zie onder andere ook ‘Blijven vechten!’ van dinsdag 31 januari 2023 op deze website.          
     
  • Foto’s: eigen foto’s.