Vlaanderen

Kato Verbiest

Ludwig Vandenhove en Kato Verbiest

“Het liefst wat ik doe, is met jongeren over politiek praten”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “En zo komen heel wat leerlingen en studenten bij mij terecht.

Op maandag 28 oktober 2019 was het de beurt aan Kato Verbiest.

GREENPEACE heeft gelijk!

De milieuorganisatie GREENPEACE stuurt een deurwaarder naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, omdat volgens hen het Vlaams luchtkwaliteitsplan onvoldoende is. Het plan komt bovendien niet tegemoet aan de vereisten, die de rechter Vlaanderen vorig jaar oplegde.

Ik kan Greenpeace perfect begrijpen”,  zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Infrabel: geen gif gebruiken om onkruid te bestrijden!

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Naar ik verneem, zou spoorwegbeheerder Infrabel opnieuw van plan zijn om de zogeheten giftrein in te zetten om de sporen en een aantal terreinen gifvrij te maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

Netwerkmoment BBL en Natuurpunt

Netwerkmoment BBL en Natuurpunt

Op maandag 4 november 2019 was er een netwerkmoment van de vzw Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de vzw Natuurpunt.

“Interessant”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"Samen met een aantal collega’s uit het parlement hebben we er kennis kunnen maken met medewerkers van beide organisaties."

De nagel op de kop!

jeugdvoetbal training

Voetbal Vlaanderen zet te weinig het welzijn van jonge spelers centraal.
Dat vinden 14 Gentse voetbalclubs in een open brief.

"Ik kan mij volledig vinden in de inhoud van die brief", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Handhaving helpt!

parking gehandikapten

“Ik ben een grote pleitbezorger van handhaving op alle beleidsdomeinen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “En handhaving werkt, dat blijkt nu weer met de gehandicaptenkaarten om te parkeren.

Wetten, decreten, reglementen, regels hebben maar zin als ze gecontroleerd, gehandhaafd worden. En dat gebeurt veel te weinig in België en in Vlaanderen.

Vlaams Belang en Facebook: een natuurlijk huwelijk

“Ik ben niet verbaasd dat Vlaams Belang veel geld blijft investeren in facebook”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). (1)
“Heel wat reacties op facebook getuigen van onverdraagzaamheid, liggen dichtbij racisme of zijn soms ronduit racistisch.

Facebook is voor het Vlaams Belang meer ‘een natuurlijke habitat’ dan voor om het even welke partij.

De inconsequentie van de N-VA!

N-VA fractie gemeenteraad Sint-Truiden

“We merken het in meer en meer dossiers dat de N-VA ‘de laagste politiek’ voert.
DE VERANDERING is ver weg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Vergunning windmolens: bevoegdheid NIET aan de gemeenten geven!

De Vlaamse regering heeft plannen om het al dan niet toekennen van een vergunning voor het bouwen van windmolens over te hevelen van de Vlaamse overheid en/of de provincies naar de gemeentebesturen.

Hoewel ik een voorstander ben van lokale autonomie, ben ik niet voor dit voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove

Doorgedreven beleid qua pesticiden nodig in Vlaanderen

dode mezen in een nest

“Ik heb die stelling vaak verdedigd in ‘mijn vorig leven’ als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. Ik blijf er nu ook op hameren als Vlaams volksvertegenwoordiger”, zegt Ludwig Vandenhove.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van de vzw Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en de vzw Vogelbescherming Vlaanderen over pesticiden bij dode mezen heb ik minister Zuhal Demir hierover ondervraagd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen