Vlaanderen

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024

Dit Vlaams actieplan werd een eerste maal besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 12 januari 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde er het woord namens de sp.a-fractie.

Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft, samen met een aantal collega’s, heel wat vragen gesteld in verband met de aankondiging van de oprichting van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Stop met veemarkten in Vlaanderen

Dat is de oproep van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gaat nog over één initiatief in Rekkem (Menen).

“Ik ondervroeg er op woensdag 13 januari 2021 Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn “, zegt Ludwig Vandenhove.

Bijtincidenten honden moeten naar beneden

Het aantal confrontaties en/of bijtincidenten tussen niet-hondenbezitters en hondenbezitters neemt de laatste tijd toe.
Misschien heeft het met Corona en het gegeven dat burgers meer wandelen te maken.

Vaak hebben zulke confrontaties ernstige gevolgen voor de dieren en hun eigenaars. 
Fysisch, maar ook psychisch, de impact wordt ernstig onderschat”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verslavingshulp niet langer gratis voor elke Limburger (1)

“Ik betreur dat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Collega sp.a gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser en sp.a fractieleider Gert Stas zijn er ook over tussengekomen in de gemeenteraad van Sint-Truiden.

Door de financiële drempel te verhogen, bestaat het risico dat een aantal personen van deze moeilijk te bereiken doelgroep zullen afhaken.

Ik heb er een schriftelijke vraag over gesteld aan bevoegd Vlaams minister van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

Graag duidelijkheid tarieven niet-dringend ziekenvervoer

“Er moet dringend duidelijkheid komen over de tarieven voor het niet-dringend ziektevervoer in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat dossier sleept al veel te lang aan.

Een jaar geleden stelde ik er al een vraag over aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.
Hij beloofde toen duidelijkheid tegen einde 2020-begin 2021.
Nu blijkt er weer vertraging op die timing te zitten als gevolg van problemen bij de studie, die mee moet uitsluitsel brengen
.

Stalbranden: “Telkens weer een massaslachting”

Dat is de titel van een artikel in De Krant van West-Vlaanderen, waarin Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan het woord komt.

Ecologische ontsnippering aanpakken

De aanéénsluiting van ecologische en natuurgebieden is belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom moet de ontsnippering systematisch aangepakt worden.

Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over aan minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Toch EU-Coronawaarborg voor Limburgse bedrijven?

Er is een ‘cumulverbod’ tussen dossiers van de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Maar daardoor dreigen Limburgse ondernemingen, die nu samenwerken met LRM, verstoken te blijven van de 50% waarborg van de Europese Unie (EU) in het kader van leningen voor Corona.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove kaartte dit probleem aan tijdens een interview met Televisie Limburg (TVL) op woensdag 23 december 2020.

Federale en deelstaatinspecties moeten beter samenwerken

In het kader van Covid-19 zijn de eerste controles gestart op thuiswerk in de dienstensector. Om en bij de 500 inspecteurs worden ingeschakeld om bij bedrijven te controleren of de werknemers zich wel aan de verplichting tot telewerk houden. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen