Vlaanderen

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) nog niet voor morgen

“Het nieuwe GLB is blijkbaar nog niet voor morgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt uit het antwoord van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op een schriftelijke vraag.

Proefdieren voor Covid-19

“Alles moet in het werk gesteld worden om geneesmiddelen of vaccins te vinden tegen Covid- 19”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Daar zullen proefdieren moeten voor
‘sneuvelen’
.

Begrijpelijk, maar dat is geen reden om er nu minder omzichtig mee om te springen als anders.

Ik stelde er alleszins al een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

Landbouw na Corona

‘De impact van de Coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor een toekomstgericht beleid’ was de titel van een hoorzitting in de Commissie Landbouw, Visserij en Platteland van het Vlaams parlement op woensdag 1 juli 2020.

Kermissen mogen opnieuw open, maar…

De kermissen mogen opnieuw open.

Dat blijkt uit de inmiddels gepubliceerde officiële teksten en uit het antwoord van Viceminister- president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op een vraag van Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 30 juni 2020.

Ja, er bestaan ‘slechte’ Limburgers

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de stemming op woensdag 1 juli 2020 in het Vlaams parlement over het zogenaamde Onderwijsdecreet XXX. In dat decreet zit ook de (te!) beperkte uitbreiding voor de Universiteit Hasselt (U Hasselt).

Ik wou tot op het laatste ogenblik doorgaan, zodat wij ons als sp.a niets te verwijten hebben”, zegt Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat collega Johan Danen en ik zelf ons amendement nog eens opnieuw ingediend hebben, maar het werd andermaal weggestemd.

Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2020

Op dinsdag 30 juni 2020 werd in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams parlement het VHP voor 2020 besproken.

In het VHP geeft Vlaanderen een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen 2019-2020 en de Europa 2020-doelstellingen.

“Dringend nood aan financiële transparantie bij for-profit rusthuizen”

Dat zeggen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove, beiden Vlaams parlementslid voor sp.a.
Zij trekken aan de alarmbel.

De nieuwssite Apache maakte op maandag 29 juni 2020 het eerste deel van een onderzoeksreportage over ouderenzorg bekend. (1)
Daaruit blijkt dat er heel wat schimmige financiële constructies in de sector bestaan. Zo verdienen de achterliggende aandeelhouders van de woonzorgcentra heel wat geld en dit vaak ten nadele van het zorgaanbod.

Foorreizigers: voor mij zelfstandigen als alle andere

“Dat is een uitspraak van mij van al heel wat jaren geleden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar andermaal blijkt nu, met Covid-19, dat spijtig genoeg mijn stelling niet altijd opgaat.”

Ik hou altijd mijn woord

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de speculaties dat er een afspraak binnen sp.a Limburg zou gemaakt zijn dat hij vroeger zou weggaan als Vlaams parlementslid.

Moest ik een afspraak gemaakt hebben, zou ik ze nakomen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik heb in de politiek altijd mijn woord gehouden, intern en ten opzichte van andere partijen.

Ik herhaal wat ik in Het Belang van Limburg gezegd heb. (1)

Links front pro behoud Groene Delle

PVDA, Groen en sp.a dienen in het Vlaams parlement een resolutie in om de Groene Delle integraal als natuurgebied te behouden en geen ruimte te laten voor industrie. (1) (2)

Ik steun elk democratisch initiatief om de Groene Delle te redden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ik roep ook zoveel mogelijk burgers op om binnen de vastgestelde termijnen officiële bezwaren in te dienen.

Hieronder vindt u de resolutie van Kim De Witte en Jos D’Haese (PVDA), Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) en de reportage van Televisie Limburg (TVL) van vrijdag 26 juni 2020.

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen