Vlaanderen

Landbouw in Vlaanderen: continuïteit

“Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits zet duidelijk het landbouwbeleid van de vorige Vlaamse regering(en) verder”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Of dat een goede zaak is? Voor de landbouwsector misschien, hopelijk zelfs, voor het klimaatbeleid zeker niet.”

Ludwig Vandenhove is vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Ludwig Vandenhove kijkt terug en vooruit

Het Belang van Limburg spendeert aandacht aan de Limburgse parlementairen, meer bepaald wat ze van 2019 hebben onthouden en wat ze voor 2020 wensen. (1)

Hieronder leest u de reactie van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

       

Eén stem per persoon, niet meer of niet minder!

“Alle ernstige voorstellen om ons kiessysteem en onze democratie te verbeteren, moeten bekeken worden. Maar elke persoon moet één stem hebben en behouden, niet meer of niet minder”

Als er aanpassingen plaatsvinden, moeten die goed overdacht geschieden en na een grondig maatschappelijk en politiek debat. Bovendien is daar dan best (wetenschappelijk) onderzoek aan voorafgegaan.

Gemeenten en provincies moeten ten volle hun rol kunnen spelen

“Laat gemeenten en provincies hun rol spelen en verzeker hen daartoe van voldoende financiële middelen.
Schep duidelijkheid over eventuele nieuwe fusies en over de afbakening van vaste regio’s op basis van de regioscreening.
Behoud de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove als reactie op de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid van de Vlaamse regering.

Plattelandsbeleid in Vlaanderen: (on)voldoende middelen?

Naar aanleiding van de begroting en de beleidsbrieven 2020 van de Vlaamse regering heeft Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove een aantal vragen gesteld en voorstellen gedaan aan bevoegd minister voor plattelandsbeleid Zuhal Demir.
Ludwig Vandenhove is vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Winkelhieren: mooi woord van het jaar, maar…

De overheid op alle niveaus, samen met de middenstandsorganisaties, moeten dringend een actieplan ontwikkelen rond WINKELHIEREN.
 

Geen privatisering van snelheidscontroles!

Ik ben het eens dat de overheid meer inspanningen moet doen tegen alcohol in het verkeer, maar dat staat voor mij volledig los van het debat over privatisering van alcoholcontroles.

Geen directeurs voor de klas

Sp.a blijft voorstander van directeurs, die volledig lesvrij zijn.

“In Vlaanderen is dat nog altijd niet het geval.
Het principe geldt enkel voor scholen in het basisonderwijs met 100 leerlingen of meer.
Dat heeft voor gevolg dat in Limburg nog altijd een groep van 18 directeurs voor de klas staat.

Het gaat om het hoogste cijfer op West-Vlaanderen na”,  zeggen de Vlaamse sp.a parlementairen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bestrijding bacterievuur is cruciaal voor de toekomst van de fruitsector!

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove heeft hierover een vraag gesteld in de Commissie voor  Landbouw,  Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement aan bevoegd  minister Hilde  Crevits op woensdag 18 december 2019.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bestrijding bacterievuur cruciaal voor toekomst fruittelers!

Verbod op vuurwerk: gezond verstand!

“Als sp.a staan wij volledig achter het decreet waarbij vuurwerk principieel wordt verboden tenzij er een andere specifieke gemeentelijke beslissing wordt genomen”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op woensdag 18 december 2019 in de plenaire vergadering het Vlaams parlement.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen