Vlaanderen

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van de  vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw met een bijdrage over de verstrenging van de afstandsregels voor pluimveestallen. (1)

Hieronder vindt u het artikel.

 

Mestfraude streng aanpakken!

Enkele weken geleden zijn er grote politieacties geweest bij mestverwerkingsbedrijven in het kader van een onderzoek naar mogelijke mestfraude.

“Het onderzoek gaat onder andere over de export van grote niet-geregistreerde hoeveelheden mest, het eventueel manipuleren van analyse -resultaten van stalen van mest en het niet aangeven van afvalstromen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Vlaanderen kampt met een ernstig mestoverschot.
Deze wanpraktijken zetten nog meer druk op de natuur en dragen sterk bij aan de dalende waterkwaliteit in landbouwgebied
.

Graven van oud-strijders verdienen bijzondere aandacht in gemeenten

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In mijn periode als burgemeester van Sint-Truiden heb ik in het beleid steeds heel wat aandacht geschonken aan herinneringseducatie en aan de oud-strijders”, aldus Ludwig Vandenhove.
Wij moeten vooral de jongere generatie blijven wijzen op de gruwelijkheden van beide wereldoorlogen hier bij ons en op  de talrijke plaatsen in de wereld waar dat oorlogsgeweld spijtig genoeg nog steeds zeer actueel is.

‘Versoepelde’ afstandsregels voor pluimveestallen verstrengd

“Voormalig landbouwminister Joke Schauvliege heeft diverse vergunningen van veestallen afgeleverd en/of laten passeren op basis van een ministerieel besluit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Met alle gevolgen voor het leefmilieu, het klimaat en de omgeving.

Wat met de ‘harde sporten’?

“Geen ‘harde sporten’, zoals motorcross, meer in Vlaanderen?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Ik baseer mij op een uitspraak van de Raad van State in verband met de vergunning voor de exploitatie van het motorcrosscircuit ‘Hondapark’ in Olmen.
Deze uitspraak dreigt gevolgen te hebben voor alle ‘harde sporten’ in Vlaanderen, zoals motorcross, karting, rallycross, etc.

Zuinig met externe consultants

“Ik vind dat overheden zuinig moeten omspringen met het inschakelen van externe bureaus en/of externe consultants”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Al dat geld voor externen gaat ten koste van eigen overheidspersoneel.
Het is veel duurzamer en goedkoper om zelf de nodige kennis en ervaring op te bouwen bij het eigen personeel.
Waarom hebben overheden zo weinig vertrouwen in hun eigen werknemers?

Geen uitzendkrachten in openbare sector

“Ik blijf een principieel tegenstander van het inschakelen van uitzendkrachten bij openbare diensten”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Landbouwers hebben recht op psychologische/psychische hulp

“Net zoals alle bevolkingscategorieën hebben landbouwers recht op psychologische/psychische hulp”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De vraag is of dat afzonderlijk moet gebeuren voor landbouwers, verschillend van andere beroepsgroepen. Bovendien door twee organisaties, die een stuk concurrentieel met elkaar zijn.”

World Social Working Day

Op dinsdag 16 maart 2021 is het World Social Working Day.
Naar aanleiding van deze dag nam het Limburgs Platform Sterk Sociaal Werk het initiatief om beleidsmakers de kans te geven een kijkje te nemen achter de schermen van het sociaal werk.

Collega Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Danen en ikzelf gingen op maandag 15 maart 2021 op stap met Koen Reynaert, straathoekwerker in Leopoldsburg bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) vzw Liss Straathoekwerk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vlees.be: correcte informatie?

De website www.vlees.be is een initiatief van de Vlaamse vleessector en heeft tot doel de bevolking te informeren over het vlees in alle facetten. Nochtans worden er blijkbaar vaak buitenlandse en/of verkeerde cijfers gebruikt.

“Dat kan niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Consumenten hebben recht op objectieve en correcte informatie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen