Vlaanderen

Schoenmaker, blijf bij je leest

“Ik denk dat vaak als ik mijn collega’s bezig hoor in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Velen van hen beseffen niet wat we maar te zeggen hebben.

Op woensdag 7 oktober 2020 was het weer zover in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Een vraag en een debat(je) over bankautomaten en zelfs cafés in plattelandsgemeenten.

Hervorming subsidies voor erfgoed

Naar aanleiding van Open Monumentendag (OMD) kondigde Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele wijzigingen aan in het subsidiesysteem voor erfgoed. (1)
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg de minister hierover op donderdag 1 oktober 2020 in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed.

Verharding voortuinen: dringend een beleid nodig

“We stellen vast dat er steeds meer voortuinen verhard worden en dat is geen goede zaak om het toenemend klimaat- en droogteprobleem aan te pakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Uiteraard respecteer ik de vrijheid dat burgers zelf kunnen kiezen hoe ze hun (voor)tuinen inrichten. Ik begrijp ook dat verharding heel wat minder onderhoud vergt. De klimaatrealiteit is echter wat ze is.

HOPPIN: bedankt, echt geen alternatief

“Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters denkt het warm water uitgevonden te hebben met HOPPIN.
De komende 3 jaar zullen er in heel Vlaanderen 1 000 punten komen, waar een waaier aan vervoersmiddelen samenkomt, aangeduid met een zuil”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zonnebrand in brede weersverzekering?

Dat is een zaak van de private verzekeringsmaatschappijen.

Alleszins is dat het antwoord dat ik krijg van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op een schriftelijke vraag.

Het bevestigt mijn stelling dat de Vlaamse regering niet van plan is om veel te doen rond zonnebrand als een nieuw weerfenomeen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

Zonnebrand Haspengouws fruit: fruittelers moeten vergoed worden

“Zonnebrand is een nieuw weerfenomeen, waarvan onze Haspengouwse fruittelers de (financiële) gevolgen dragen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Beleid hagelkanonnen ongewijzigd

Elk fruitseizoen duiken er wel eens commentaren en klachten op over het gebruik van hagelkanonnen.

Ik blijf het verbazend vinden dat bij de vergunning de nadruk ligt op het aspect ruimtelijke ordening en niet op het aspect leefmilieu”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Uit het antwoord van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir op een schriftelijke vraag blijkt dat zij niet van plan is het beleid ter zake te wijzigen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord .

Septemberverklaring Vlaamse regering

Op maandag 28 september 2020 was er ‘de Septemberverklaring’ van de Vlaamse N-VA-CD&V-Open Vld-regering.

Met Covid-19 mogen er nog maar altijd een beperkt aantal verkozenen in het halfrond aanwezig zijn.
Ludwig Vandenhove was één van de vijf sp.a‘ers.

Nood aan meer objectief nieuws voor jongeren

Vlaamse tieners komen in hoofdzaak - voor meer dan 78 procent - via de sociale media in aanraking met de actualiteit, onder andere via vrienden en influencers.
Zodra ze geïnteresseerd zijn in bepaalde feiten, gaan ze actief op zoek naar meer toelichting.

Onverantwoord gedrag hondenbezitters: waarom geen protocol?

Vaak hebben bijtincidenten van honden grote gevolgen -eventueel ook achteraf nog- voor de dieren en/of hun baasjes.

Daarom heb ik gevraagd aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, Ben Weyts wat hij vindt van de idee om te werken met een protocol dat slachtoffers van aanvallen met loslopende honden beter moet beschermen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het is een idee van hondengedragstherapeut Dany Grosemans.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen