Vlaanderen

Autoritaire leider

Een kwart van de 360 000 jonge Vlamingen die voor het eerst gaan stemmen, verkiest een autoritaire leider. (1) En ruim de helft is niet of nauwelijks geïnteresseerd in de politiek.

 

Angstaanjagend!

 

Akkoord dat de politiek zich hierover moet beraden, maar ook de media, de ouders, die geacht worden verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding van hun kinderen, en het onderwijs. Dringend zelfs!

 

Sint-Truiden, stad met de slechtste financiële papieren in Vlaanderen!

“Wat wij al zo vaak gezegd hebben als sp.a wordt nog maar eens bevestigd door een onderzoek dat De Standaard gevoerd heeft: de stad Sint-Truiden staat er financieel heel slecht voor”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. (1)

 

Dwingen

“Rekenen op de bewustwording van de burger is de verantwoordelijkheid van je afschuiven, daar hebben we geen politici voor verkozen. Zij moeten de voorwaarden scheppen die het voor burgers mogelijk maakt om gedrag te veranderen. Of die hen daartoe dwingen.” – Inge Ghijs (1)

 

CurieuzeNeuzen Vlaanderen

Op zaterdag 29 september 2018 zijn via De Standaard de resultaten bekendgemaakt van het tot nu toe grootste burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. (1)

 

 

Jij Kiest

Op de website Jij Kiest, het platform dat Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie Nieuws (VRT NWS) half juni lanceerde, kunnen burgers met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 voorstellen doen om het leven in hun gemeente te veranderen.

 

Provincie Limburg ondertekent vierde Green Deal

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen.

 

Limburg meest diervriendelijke provincie

“Limburg is de meest diervriendelijke provincie, daar ben ik bijzonder trots op”, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

 

Dag van de Regionale Landschappen 2018

Dit jaar werd de jaarlijkse Dag van de Regionale Landschappen voor heel Vlaanderen op zondag 16 september 2018 georganiseerd door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH).
Centraal punt was Alden Biesen in Rijkhoven (Bilzen), Kasteelstraat 6.

 

Infonamiddag ‘Het Vlaams woonbeleid onder de loep’

Op dinsdag 25 september 2018 om 13.30 uur organiseert de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) een infonamiddag ‘Het Vlaams woonbeleid onder de loep’ in het ACOD – gebouw, Koning Astridlaan 45 in Hasselt.

Er is geld genoeg

Ik zeg zo vaak dat er geld genoeg is, maar dat de besteding of de verdeling ervan slecht is.
Neem nu de beslissing van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om ‘burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverharding uitbreken’ te subsidiëren. (1)

 

Voor mij mag alles als er geld genoeg is, maar er zijn er andere prioriteiten in de droogte- en wateroverlastbestrijding dan subsidies uitdelen om ‘fouten’ uit het verleden recht te zetten.
Wat met diegenen die het altijd goed gedaan hebben?

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Vlaanderen