Vlaanderen

Meer aandacht voor ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling neemt toe in Vlaanderen. Dat blijkt onder andere uit cijfers, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft opgevraagd bij Vlaams minister Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.

“Ouderenmis(be)handeling is spijtig genoeg een toenemend fenomeen, ook bij ons in Vlaanderen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Wordt het postkantoor een broodjesbar of buurtwinkel?

“Als het van ‘de grote baas’ van Bpost Jean-Paul Van Avermaet afhangt wel. (1) (2) Voor mij moet het niet, neen, mag het zelfs niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Laat Bpost goed doen wat ze moeten doen: post en pakjes op tijd bedelen.

Vlaamse subsidies enkel bij officiële leeuwenvlag

“Het is logisch dat als Vlaanderen subsidies geeft voor een activiteit, bijvoorbeeld in het kader van 11 juli, dat publiek mag geweten zijn, onder andere via de officiële leeuwenvlag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Een private sponsor doet dat ook, dus waarom een overheid niet?

Maar er moet ten alle prijze vermeden worden dat er gebruik gemaakt wordt van de collaboratievlag.”

Ik stelde er een vraag over aan minister-president Jan Jambon op aangeven van partijgenoot Omer Bovy uit Borlo (Gingelom).

Filibusteren

Filibusteren: het nodeloos rekken van vergaderingen. (1)

“Ik heb het meegemaakt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat, filibusteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In de Senaat zelfs extreem toen toenmalig collega Jean-Marie Dedecker, toen nog Open VLD-er, tijdens de bespreking van het wetsvoorstel rond migrantenstemrecht gewoon begon voor te lezen uit een boek dat helemaal niets met het thema te maken had.
Ineens wist iedereen wat filibusteren in de politiek was, ervoor veel minder.

Plan voor de veeteeltsector op lange termijn

“Ja, dat is waar ik voor pleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De landbouwsector in het algemeen en de veeteeltsector in het bijzonder hebben daar alle belang bij.

Die lange termijnvisie moet rekening houden met de maatschappelijke evoluties, zoals het steeds maar toenemend bewustzijn van de bevolking voor duurzaamheid, klimaat en leefmilieu.  Bovendien zijn er de Europese Green Deal en de gevolgen hiervan op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn: wel degelijk voor dieren!

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 16 december 2020.

Kwaliteit oppervlaktewater moet naar omhoog

“Het meest recent gepubliceerd mestrapport toont aan dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied blijft achteruitgaan (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat kan toch niet zo blijven doorgaan.
De beken en waterlopen worden vervuild wanneer het mest op de velden niet wordt opgenomen door de gewassen en alzo in het water terechtkomt.

Norm geurimpact voor pluimveestallen naar omhoog

“Personen en gezinnen, die in de buurt van pluimveestallen wonen, klagen meer en meer van geuroverlast.
Om dan nog niet te spreken over de gevolgen voor de volksgezondheid?”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 16 december 2020.

Uit een studie van de provincie West-Vlaanderen blijkt dat de geuroverlast groter is dan tot nu toe werd aangenomen.

Grote uitdaging voor Toerisme Vlaanderen

De toeristische branche is één van de sectoren, die het meest getroffen wordt als gevolg van COVID-19. Daarom is het net nu belangrijk dat Toerisme Vlaanderen alle zeilen bijzet om, zodra de volksgezondheid het toelaat, de activiteiten te kunnen hervatten en uitbreiden en nieuwe initiatieven te nemen.

Compromis over gebruik bordeaux huisvuilzakken

Er is een compromis over het gebruik van de bordeaux huisvuilzakken voor restafval van de afvalintercommunale Limburg.net.
Ze blijven nu geldig tot eind 2021. (1)

Ik heb daar mee op aangedrongen via een parlementaire vraag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De oude bordeaux huisvuilzak is al sinds begin dit jaar niet meer te koop in de winkel. Heel wat personen en gezinnen beschikken echter nog over zulke voorraad dankzij hun goede sorteergedrag.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen