Limburg

Vlaanderen binnenkort 50 000 nieuwe boompjes rijker

Onder dat motto hebben op zondag 26 maart 2017 de Lions Clubs en de Vlaamse Bosgroepen op diverse plaatsen in Vlaanderen het ‘Big Spring Event’ georganiseerd.

 

10de Contactdag Limburgse Bosgroepen

Op zaterdag 25 maart 2017 vond de 10de Contactdag Limburgse Bosgroepen plaats in Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen.
Er waren om en bij de 400 aanwezigen.

 

Rondcrossen!

“Een weekend aanwezigheidspolitiek van een (oude) politieker, tussen de mensen zijn, is echt rondcrossen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Aanstelling nieuwe provinciecommandant

 Op donderdag 23 maart 2017 werd in de Boudewijnzaal in het provinciehuis in Hasselt afscheid genomen van provinciecommandant Johan Steyaert en werd zijn opvolger Danny Bijnens officieel aangesteld.

 

Algemene Vergadering vzw RLKM

Op donderdag 23 maart 2017 vond de algemene vergadering plaats van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) in het bezoekersonthaal Kattevennen, Planetariumweg 19 in Genk.

 

Nieuwsbrief sp.a Limburg

 sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

 

Verdwijnt Haspengouw? (1)

Verdwijnt Haspengouw met de plannen van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck?
Neen, de voorstellen bieden op (lange) termijn juist opportuniteiten.
Dat is althans de visie van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Seizoen van de eikenprocessierups (EPR) staat voor de deur

 Op donderdag 23 maart 2017 werd de eerste nieuwsbrief omtrent de eikenprocessierups verzonden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden en naar alle betrokken instanties en diensten. Ook de pers werd geïnformeerd.

 

Fotosessie in de natuur

In het kader van de educatieve werking en de Milieuzorg op School (MOS)-werking van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) werden op woensdag 22 maart 2017 fotosessies met jeugd georganiseerd in de omgeving van het PNC (Craenevenne 86 in Genk).

 

Bermen belangrijk voor de Limburgse natuur

Om de natuurwaarde van de Limburgse wegbermen in de kijker te zetten en het bermbeheer beter af te stemmen op de noden van de dieren er in leven, startte het Provinciaal Natuurcentrum (PNC),  de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en de gemeenten Bilzen, Gingelom, Lanaken, Riemst en Zutendaal een pilootproject rond wegbermen.

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg