Limburg

LimbU!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Oude fruitsoorten aangeplant in park Triamant

“Ik help graag de (mijn) Vrienden van het Triamantpark met de ontsluiting ervan.
De aanplanting van een aantal oude fruitsoorten past hierin”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Neen, de Islam en moskeeën zijn niet gelijk aan terrorisme”

Dat antwoordde gedeputeerde van Geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove op een interpellatie van Vlaams Belang-fractieleider Wim De Meester in de Limburgse provincieraad van woensdag 15 februari 2017.

Duizendjarige Eik in Lummen: hoog bezoek

Op donderdag 16 februari 2017 zijn een aantal Britse specialisten in veteranenbomenbeheer en in het vermeerderen van oude bomen op bezoek geweest in Lummen bij de duizendjarige eik.

Vergunning vakantiepark Blauwe Meer geweigerd

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove heeft de Limburgse deputatie deze milieuvergunningsaanvraag geweigerd tijdens de vergadering van woensdag 15 februari 2017.

Nieuw verkeerspark voor de provincie Limburg

Op dinsdag 14 februari 2017 werd het nieuwe verkeerspark van de provincie Limburg voorgesteld in de politieloods van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op het industrieterrein (voormalige militaire basis) in Brustem (Lichtenberglaan 1041).
 

 

Openleggen De Beek in Diets-Heur (Tongeren): provincie Limburg wil opnieuw aanbesteden

De deputatie van de provincie Limburg heeft beslist om af te zien van de gunning voor het openleggen van De Beek in Diets-Heur (Tongeren).

 

Stad Borgloon en provincie Limburg stellen bedrijf Konings Juices & Drinks in gebreke

De stad Borgloon en de provincie Limburg hebben het bedrijf Konings Juices & Drinks in gebreke gesteld voor eventuele wateroverlast die zich nog in de buurt zou voordoen.

 

Intercommunales leveren goed werk

De discussie rond de  vergoedingen en de zitpenningen bij een aantal intercommunales is weer koren op de molen van diegenen, die allerlei voorzieningen willen privatiseren.

Over de intercommunales, die goed werken, wordt zelden of nooit iets gezegd.

Maatregelen voor grauwe kiekendief en hamster in de Leemstreek

Op vrijdag 10 februari 2017 werden in Cultuurhuis Den Dries (kapel van Montenaken), Groenplaats 20  in Montenaken (Gingelom) de gebiedscoördinatoren voor de uitvoering van de soortbeschermingsprogramma's voor de grauwe kiekendief en de hamster officieel voorgesteld.

Tags:

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg