Buiten Sint-Truiden

Prijzen ‘Stille waters in Limburg’

 

De campagne ‘Stille Waters in Limburg’ ging dit voorjaar van start en zette 40 winteractiviteiten van de provincie Limburg en haar natuurpartners in de kijker.

 

De provincie Limburg legt de Kelsbeek in Kortenbos terug open en creëert zo opnieuw ruimte voor water.

  

“Ruimte voor water blijft een uitdaging”, zegt gedeputeerde van waterlopen Ludwig Vandenhove.
“Gezien de klimaatverandering zullen periodes van hevige regenval met wateroverlast tot gevolg snel afwisselen met droogteperiodes.”

Leuke tips delen

  

“Origineel initiatief van sp.a-burgemeester Peter Vanvelthoven van Lommel om via een publieke oproep aan alle inwoners te vragen om tijdens hun vakantie uit te kijken naar een leuke tip”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

30 000 euro provinciale subsidie voor erosiedammen in Gingelom

"Wij blijven als provincie Limburg inzetten op de bestrijding van wateroverlast", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.  

Naïef

“Ik ben graag zo naïef te denken dat we de wereld zullen redden.” – Walter Zinzen (1)

 

Milieuvergunning met voorwaarden voor opvullen voormalige groeve in Zutendaal

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 6 juli 2017 de milieuvergunningsaanvraag van nv Hermaco (Geistingen 102 A te Kinrooi) goed voor de opvulling van een voormalige groeve in Zutendaal, Molenblookstraat 58.

 

Stiltelabels

“Stiltelabels zijn vaak nog een onbekend gegeven”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Ik heb gevraagd aan het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) om er wat meer bekendheid en ruchtbaarheid aan te geven. Burgers hebben in onze steeds ‘snellere’ samenleving alsmaar meer behoefte aan stiltemomenten.

 

7de staatshervorming: neen!

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli 2017 heeft minister-president Geert Bourgeois gepleit voor een verdere staatshervorming. (1)

 

Meer kinderboerderijen

"Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in kinderboerderijen", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove. "Zo zouden kinderen op jonge leeftijd al kunnen leren hoe ze diervriendelijk met dieren kunnen omgaan."

 

'Land van 1.001 vijvers wordt in ere hersteld'

Dat is de titel van een bijdrage in Het Belang van Limburg van woensdag 12 juli 2017 (p. 23) over De Wijers.

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Buiten Sint-Truiden