Algemeen

Vlaams dierenwelzijnsbeleid: op de goede weg

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed de tussenkomst namens sp.a rond de begroting en de beleidsnota 2021 Dierenwelzijn in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 25 november 2020.

“Vlaams minister en Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts zet zijn beleid verder en er zitten heel wat goede elementen in”, zegt Ludwig Vandenhove. “Als iets goed is, moet je dat als oppositie eveneens durven zeggen.”

“Landbouw moet kleinschaliger”

Dat is de titel van een lezersbrief van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in Het Belang van Limburg in OPINIE van donderdag 26 november 2020 (pagina 20).

Hieronder vindt u de lezersbrief.

Sp.a gaat niet zomaar akkoord met Mercosur-handelsakkoord

De Europese Unie (EU) is een handelsakkoord overeengekomen met een aantal Zuid-Amerikaanse landen.
Mercosur (Mercado Común del Sur): Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

“Als sp.a willen wij niet dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement zomaar het licht op groen zetten voor dat handelsakkoord”, zegt Ludwig Vandenhove, medeondertekenaar van een resolutie in het Vlaams parlement met collega’s Annick Lambrecht en Bruno Tobback.

Elke burger één stem!

"Vandaag 25 november 2020 brengt Bart Brinckman in De Standaard een bijdrage over de sp.a resolutie van collega's Vlaamse parlementsleden Conner Rousseau en Hannes Anaf en mijzelf over de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat", zegt Ludwig Vandenhove.

"Het artikel 'Leeftijd voorspelt hoe je stemt, meer dan klasse en religie' (1) focust vooral op het stemrecht en gaat uit van de vraag of jongeren en/of ouderen, al dan niet in verhouding met elkaar, meer of minder dan één stem moeten hebben bij verkiezingen.

Cijfers zijn cijfers

Dat is de reactie van sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove op het artikel in Het Belang van Limburg over de personeelsaantallen bij de stad Sint-Truiden.

“Ik trek mijn conclusies op basis van de officiële cijfers, die ik heb opgevraagd en gekregen bij de stad Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

Als sp.a blijven wij gaan voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid, maximaal in eigen beheer en met voldoende sociale inslag.
Het biedt voor ons de beste garantie voor een goede en betaalbare dienstverlening voor de inwoners”.

Fusies gemeenten: inspraak voor de bevolking

“Heel wat politici zijn op ‘fusiejacht’. Maar er wordt zelden of nooit stilgestaan met wat de bevolking daarvan denkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een fusie van gemeenten zou nooit mogen verlopen zonder de bevolking te raadplegen. Ik verkondig die boodschap al lang -raadpleeg al mijn teksten op mijn website -, maar nu krijg ik eveneens bijval bij andere politici.

Voor alles en nog wat, wordt de stem van de inwoners voornaam gevonden, maar zoiets belangrijks als een fusie zou ineens achter de rug van de burgers gebeuren.

Maak De Toots Sessies permanent

Sedert vorige week zijn er dagelijks -niet tijdens de weekends- De Toots Sessies op het kanaal Canvas van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT).

De bedoeling is de cultuursector te ondersteunen in deze Corona-periode, waarin de optredens en evenementen, en dus de inkomsten, wegvallen.
Het gaat over captaties van een brede waaier van artiesten in Studio Toots: muziek, podiumkunsten, comedy, theater, etc.

Akkoord met boer Mathieu …op de schaalgrootte na

Recent heb ik de cijfers opgevraagd aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over het aantal vergunningen voor megastallen.
Hieruit blijkt dat het aantal vergunningen voor intensieve veeteeltbedrijven de voorbije drie jaar verdrievoudigd is.(1)

Nieuwsbrief nr. 60

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Vlaams landbouwbeleid: continuïteit

Het Vlaams landbouwbeleid voor 2021 zet andermaal in op continuïteit.

“Voor mij mag dat wat minder”, zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 18 november 2020.
De Vlaamse landbouw laat kansen liggen door niet meer rekening te houden met de Green Deal en de nieuwe richting, die het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) inslaat”.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen