Algemeen

Septemberverklaring Vlaamse regering

Op maandag 28 september 2020 was er ‘de Septemberverklaring’ van de Vlaamse N-VA-CD&V-Open Vld-regering.

Met Covid-19 mogen er nog maar altijd een beperkt aantal verkozenen in het halfrond aanwezig zijn.
Ludwig Vandenhove was één van de vijf sp.a‘ers.

Armoede blijft stijgen, ook in Limburg

Uit de recente armoedecijfers blijkt dat de armoede blijft toenemen in Vlaanderen, ook in Limburg. (1) (2)

Nood aan meer objectief nieuws voor jongeren

Vlaamse tieners komen in hoofdzaak - voor meer dan 78 procent - via de sociale media in aanraking met de actualiteit, onder andere via vrienden en influencers.
Zodra ze geïnteresseerd zijn in bepaalde feiten, gaan ze actief op zoek naar meer toelichting.

Onverantwoord gedrag hondenbezitters: waarom geen protocol?

Vaak hebben bijtincidenten van honden grote gevolgen -eventueel ook achteraf nog- voor de dieren en/of hun baasjes.

Daarom heb ik gevraagd aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, Ben Weyts wat hij vindt van de idee om te werken met een protocol dat slachtoffers van aanvallen met loslopende honden beter moet beschermen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het is een idee van hondengedragstherapeut Dany Grosemans.

Enkel nog echte landbouw in Vlaanderen

Het wordt tijd dat we in Vlaanderen kiezen voor de echte landbouw en de megabedrijven, de industriële veeteeltbedrijven, links laten liggen.
Kiezen voor de gezondheid van de omwonenden en een kwalitatief milieu- en klimaatbeleid.
Vlaanderen moet hieromtrent dringend een andere politiek uittekenen.

Nieuwsbrief nr. 52

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Vervoerregio Limburg: nog vele vragen

Binnenkort moet er beslist worden over het nieuwe Vervoerplan Limburg van De Lijn in het kader van het Decreet Basisbereikbaarheid.
Die beslissing valt in de Vervoerregioraad Limburg, waarin de provincie Limburg en alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Dierenoppas: hoe omvangrijk is het ‘zwarte’ circuit?

Ik krijg signalen dat er in Vlaanderen nog steeds heel wat dierenoppas plaatsen zijn, die niet erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn. Nog meer, waarvan sommige zelfs geen ondernemingsnummer en/of Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)-nummer hebben.

Het is nochtans simpel.
Inspectiediensten moeten éénvoudigweg scrollen op sociale media om er een aantal aan te treffen.

Brexit in het Vlaams parlement

Op maandag 21 september 2020 vond in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement een gedachtewisseling plaats met Michel Barrier, hoofd van de Task Force van de Europese Commissie voor betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

 

Blijven patrijzen bejaagbaar of niet?

De collega’s van Groen in het Vlaams parlement willen de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort.

Er moet alleszins iets gebeuren”, zegt Vlaams sp.a-parlementslid Ludwig Vandenhove.

Groen heeft een voorstel van decreet tot wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 ingediend ‘wat de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort betreft’.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen