Vlaanderen

Meer mantelzorgflats

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg bevoegd minister Wouter Beke op dinsdag 17 december 2019 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid over inleun- of mantelzorgflats.

Zorgwoning in de tuin: een goed initiatief!

De stad Hasselt maakt als eerste gemeente in Vlaanderen ruimtelijk mogelijk dat er zorgwoningen in de tuin kunnen gebouwd worden. (1)

Goed werk van RoodGroen+ schepen Marc Schepers”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar het sociale aspect mag nooit vergeten worden bij voorzieningen voor bejaarden en/of zorgbehoevenden.

Verbod vrachtwagens aan scholen: JA!

De stad Aalst heeft principieel beslist om vrachtwagens te verbieden aan scholen bij de begin- en eindtijd als gevolg van een recent dodelijk ongeval. (1) (2)

“Een goede beslissing”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Ik heb begin 2017 al gepleit voor zo een verbod. (3)

Ik hoop dat de CD&V-N-VA-Open Vld- meerderheid in Sint-Truiden hier ook eens over nadenkt.

Dierenwelzijn en natuur moeten kunnen samengaan!

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en voor de natuur.

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar soms geeft dat aanleiding tot nieuwe problemen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de wolf. Maar zo is er tevens het fenomeen van roofvogels, die een toenemend gevaar vormen voor duiven.(1)

Nieuwsbrief Els en Ludwig

“Vanaf nu zal er regelmatig een nieuwsbrief verschijnen van Els Robeyns en mijzelf”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Over onze activiteiten in het Vlaams parlement, maar ook rond Limburgse en Zuid-Limburgse dossiers. Soms zullen er ook algemene politieke onderwerpen en activiteiten van de sp.a afdeling Wellen en van de sp.a (onder)afdelingen Sint-Truiden instaan.

Nieuwbrief sp.a Limburg

Sp.a Limburg verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar de leden met een mailadres.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat in deze editie onder meer met zijn bezorgdheid rond de Limburgse sociale huisvestigingsproblematiek en met zijn pleidooi samen met collega Vlaams parlementslid Els Robeyns voor meer geld voor Limburgse functionele fietsverbindingen.

Hieronder kan u de nieuwsbrief terugvinden.

rood balkje

Pesticiden in de landbouw

Wat houdt de minister tegen om in Vlaanderen de nodige studies te laten uitvoeren?

Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel in Vlaanderen om tot een globaal pesticiden beleid te komen dat performant gehandhaafd wordt.
 

Meer geld voor welzijn

Als sp.a fractie in het Vlaams parlement vinden we dat het departement Welzijn recht heeft op meer geld.

Wij willen als sp.a niet verweten worden dat we alternatieve voorstellen doen zonder financiering te zoeken

Vlaamse regering is een besparingsregering

Dat zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove op maandag 9 december 2019 tijdens het provinciaal sp.a bestuur in het cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5.

De verdere afbouw van de overheid, de privatisering, het bijna ontkennen van het klimaatprobleem en de Vlaamse identiteit lopen als een rode draad doorheen het Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de leidraad, die Ludwig Vandenhove gebruikt heeft tijdens zijn uitéénzetting.

Ludwig Vandenhove in METRO

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat in METRO met zijn vraag over het algeheel verbod op pesticiden op het openbaar domein.

Ik zal hier blijven op aandringen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het artikel. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen