Vlaanderen

N-VA -sp.a: het vervolg

Ludwig, foto hln.be

"Het Paasverlof is een rustige periode qua nieuwsgaring, een zogeheten komkommerperiode", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Ik merk het aan de reacties op mijn interview op Televisie Limburg (TVL) van woensdag 17 april 2019 over een eventuele coalitie tussen N-VA en sp.a na de verkiezingen van zondag 26 mei 2019.

Samengevat: ik heb uit bekommernis gezegd wat leeft bij vele sp.a -militanten, van onenigheid binnen sp.a Limburg is wat mij betreft geen sprake. Politici moeten hun werk doen en journalisten moeten dat ook doen."

Geen coalitie met N-VA na de verkiezingen

Ludwig tijdens interview met TV Limburg

"Mijn persoonlijke mening is dat wij er als sp.a best aan doen om na de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 geen coalitie af te sluiten met de N-VA", herhaalt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove in een interview met Televisie Limburg (TVL).

Dan is de NMBS snel ...

Ingang stationsparking Sint-Truiden

In Landen heeft de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) al slagbomen laten plaatsen om van de stationsparking een betaalparking te maken.
De andere stations, zoals Sint-Truiden, zullen volgen. Nog meer: een aantal pendelaars hebben, bij het verlengen van hun treinabonnement, al de optie gekregen om een parkeerkaart aan te schaffen.

"Gewoon schandalig", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

Hanne en Ludwig: aflevering 3

Hanne en Ludwig

Vandaag is er aandacht voor de problematiek van de droogte en van de wateroverlast.

Wateroverlast en droogte

Door de klimaatverandering heeft natuur meer ruimte nodig.

Op campagne (met Pritty)

Pritty en Ludwig

"Op zaterdag 6 april 2019 trokken Pritty Kaur (7de plaats op de Europese lijst) en haar echtgenoot Akashdeep Singh samen met mij op campagne", aldus Ludwig Vandenhove.

"Zo kunnen jonge politici ook eens leren wat het is om 'tussen de mensen ' te zijn.
Plezant, maar vermoeiend. En zeggen dat ik dat al zoveel jaren doe."

Prostitutie legaliseren en er beleid rond voeren (1)

Hans Vandecandelaere - En vraag niet waarom - Sekswerk in België - Uitgeverij EPO

"Ik ben al jaren pleitbezorger om prostitutie uit het strafrecht te halen en dat er een beleid zou rond gevoerd worden", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove."Prostitutie moet kunnen voor mij, weliswaar binnen een goed afgebakend wettelijk kader en binnen duidelijke afgesproken randvoorwaarden.
In het verleden heb ik daar verschillende wetsvoorstellen rond ingediend zowel als federaal volksvertegenwoordigers, als senator. Het was/is nooit prioriteit om te behandelen, inmiddels zijn we 20 jaar later."

Slimme kilometerheffing: wat een hypocrisie!

File op autosnelweg

CD&V, N-VA en Open Vld waren voor een "slimme kilometerheffing", maar zijn er, nu de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 naderen, ineens niet meer voor.

"Politici zonder moed", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove. "Wat een bocht, echte sjeverij, maar deze keer niet enkel door de CD&V.
De reden? Te weinig alternatief openbaar vervoer. 
Akkoord, maar wie is daarvoor verantwoordelijk. Juist, diezelfde politieke partijen in de federale en Vlaamse regering."

Ik zou het niet beter kunnen zeggen!

Ludwig Vandenhove, 2de plaats effectief Vlaamse lijst

"Ik heb het over de tekst, die over mijn kandidatuur voor de Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019 (2de plaats effectief) geschreven is op de site van sp.a nationaal", zegt Ludwig Vandenhove.

"Mooi.
Ik zou het niet beter kunnen zeggen".

Hanne en Ludwig: het vervolg

Ludwig en Hanne

Vorige week was er aandacht voor de relatie tussen natuur en gezondheid.
Nu hebben we het over het belang van de Regionale Landschappen (RL).

De Regionale Landschappen (RL) moeten verder uitgebouwd worden.

Zij kunnen mee zorgen voor natuurprojecten in de gemeenten, dichtbij de bevolking. Zo spelen zij een belangrijke rol voor meer groen en alzo tegen de CO2-problematiek en de luchtverontreiniging.

Vingerafdrukken op paspoorten: NEEN!

Identiteitskaarten - HLN

De Belgische regering heeft plannen - een voorstel van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon - om nog dit jaar vingerafdrukken te laten aanbrengen op identiteitskaarten. Nu wil het Europees parlement éénvormige identiteitskaarten en verblijfskaarten invoeren voor alle lidstaten, ook met vingerafdrukken. (1)

"Ik sluit mij aan bij de mening van een aantal experts dat de invoering van deze vingerafdrukken opnieuw een verdere stap is in de aantasting van onze privacy (2)", zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen