Vlaanderen

Vlaamse regering deed niets om grondwater op peil te houden

Dat is de titel van een bijdrage op de website van Het Laatste Nieuws op woensdag 4 december 2019.

Het artikel handelt over de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan bevoegd minister Zuhal Demir over de te lage grondwaterproblematiek in Limburg als gevolg van de droogteperiodes.

Hieronder vindt u het artikel (1) 

Beleidsbrief dierenwelzijn: positief, maar het kan (nog) beter

Er zitten heel wat positieve punten in de beleidstekst qua dierenwelzijn.

Toch merk ik minder voluntarisme dan de vorige legislatuur, de beleidsbrief is meer voorwaardelijk en voorzichtiger geformuleerd.

De grootste uitdaging, buiten een aantal concrete maatregelen, is ongetwijfeld de belofte om tot een gecoördineerde Vlaamse Dierenwelzijnscodex, een heuse Vlaamse dierenwelzijnswet te komen.

Laag grondwaterpeil: geen echte prioriteit voor Vlaamse regering

Nochtans is het meer dan ooit nodig om hier specifiek aandacht voor te hebben binnen een globaal gecoördineerd beleid.

Personen met een handicap

Bij de verdeling van de bevoegdheden onder de Vlaamse parlementsleden is mij gevraagd om naast landbouw en dierenwelzijn het thema personen met een handicap op te volgen.

Het meeste kan je leren als je contacten onderhoudt met de sector en de betrokkenen zelf.

Met het thema ‘personen met een handicap’ hoop ik veel te kunnen doen voor DE MENSEN.

Grote hervorming openbaar vervoer: stop ermee!

Vlaams minister van Openbaar Vervoer Lydia Peeters stelt de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen uit met een jaar. 
Burgers zullen de auto maar langs de kant laten als ze voldoende kwalitatieve en betaalbare alternatieven hebben via het openbaar vervoer.

De (Vlaamse) overheid moet kapot!

In totaal zullen er 1 440 personeelsleden afvloeien bij Vlaamse diensten en instellingen tijdens de legislatuur van de huidige Vlaamse regering van N-VA-CD&V-Open Vld (tot eind 2024).
Het gaat om een besparing van 74 880 000 euro. (1)

Verbod chirurgische ingrepen biggen: naar af?

Verbod chirurgische ingrepen biggen: naar af?
“ De economische belangen primeren duidelijk op het dierenleed”

Parkrangers 6 jaar langer aan de slag

Onderhoud van wandelpaden door parkrangers

“Een goede beslissing, maar niet voldoende”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"De Limburgse natuur zal maar aantrekkelijk blijven voor bezoekers en toeristen als deze goed onderhouden is.
Weer een tijdelijke oplossing volstaat niet."

Afschaffing kooihuisvesting voor legkippen: nog niet voor morgen!

kippenstal met kooien

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Een dringende aangelegenheid voor het dierenwelzijn en voor het welzijn van de legkippen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Vlaams landbouwbeleid

Ludwig in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement vond op woensdag 13 november 2019 een eerste bespreking plaats rond de begroting en de beleidsnota qua Landbouw en Visserij.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove was aanwezig als vast lid vaan de Commissie en stelde ook al een aantal vragen.
Ik zal daar de komende vergadering(en) zeker op doorgaan”, zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen