Vlaanderen

‘Ander’ fruit?

Economische activiteiten, die mede afhankelijk zijn van de natuur en van weersomstandigheden, zoals de land- en tuinbouwsector, hebben al altijd met het klimaat rekening moeten houden. Maar nu meer dan ooit

Moeten de fruittelers en -fruitbedrijven ook uitkijken naar eventueel andere teelten als gevolg van de klimaatverandering?

Kortelings een Vlaamse verbindingsofficier

Voor het einde van de maand zou er een verbindingsofficier van de geïntegreerde politie, met veiligheidsmachtiging, 
aangesteld worden bij de Vlaamse regering.
Dat was aangekondigd in het regeerakkoord.

Katten blijven steriliseren, maar …

“Het is goed dat de sterilisatieverplichting van katten bestaat en blijft behouden en dat we er blijven rond sensibiliseren, zoals overheden en dierenorganisaties doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dierenmishandeling in slachthuizen

“Er blijven regelmatig afgrijselijke beelden opduiken van dierenmishandeling in slachthuizen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Onlangs was het weer prijs in Zele.

Meestal ontstaat dan de discussie of de beelden wel echt zijn. Maar voor mij is dat grotendeels een non-discussie, de beelden zijn (ergens) opgenomen, het gaat altijd over dieren, die zwaar afzien.

Voor mij is er maar één mogelijke oplossing: hard optreden tegen de overtreders met zware boetes en strenge straffen.

Hervorming erfgoedsubsidies: consequenties voor lokale besturen

“De hervorming van de erfgoedsubsidies zullen wellicht een aantal (financiële) gevolgen hebben voor de lokale besturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn aanvoelen wordt bevestigd door het antwoord op een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.  De lokale besturen zullen bijgevolg weer mee opdraaien voor de gevolgen van beslissingen van de Vlaamse regering.”

Stop nertsenkwekerijen

De Vlaamse regering heeft eerder beslist om de nertsenkwekerijen tegen vrijdag 1 december 2023 definitief af te bouwen. Omdat de vergoeding voor de betrokken eigenaars door de Europese Unie (EU) gezien werd als staatssteun, moest er een nieuw besluit genomen worden.

Dreigingsniveau: federale aangelegenheid!

De (her)evaluatie van het dreigingsniveau voor België is (gelukkig!) een federale materie. En toch vraagt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir per brief aan haar federale collega om dat niveau aan te passen na de terreuraanslag op maandag 2 november 2020 in Wenen. (1)

Jef Thewis en de hoogstamboomgaarden

“Hoogstamboomgaarden heb ik leren kennen en zeker leren waarderen via kameraad Jef Thewis, net zoals heel wat andere dingen in de natuur.
In mijn 18 jaar als burgemeester van Sint-Truiden is hij gedurende 9 jaar mijn schepen van onder andere Natuur geweest”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

GLB versus Green Deal?

Er is een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en er is de Green Deal binnen de Europese Unie (EU).
Sporen zij voldoende met elkaar?

Verban rubberbanden uit weides

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In Vlaanderen worden nog steeds autobanden gebruikt om afdekzeilen vast te houden.
Gevolg: als de banden verslijten, krijgen de runderen ongewild rubberdeeltjes en ijzerdraad naar binnen, wat tot schade leidt aan de maag
”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Dierenwelzijn moet voor mij niet enkel gelden voor huisdieren, maar ook voor consumptiedieren. In Frankrijk bijvoorbeeld is het gebruik van autobanden voor het vastmaken van afdekzeilen verboden.

Waarom niet in Vlaanderen?”

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen