Vlaanderen

Ecologische ontsnippering aanpakken

De aanéénsluiting van ecologische en natuurgebieden is belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom moet de ontsnippering systematisch aangepakt worden.

Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over aan minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Toch EU-Coronawaarborg voor Limburgse bedrijven?

Er is een ‘cumulverbod’ tussen dossiers van de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Maar daardoor dreigen Limburgse ondernemingen, die nu samenwerken met LRM, verstoken te blijven van de 50% waarborg van de Europese Unie (EU) in het kader van leningen voor Corona.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove kaartte dit probleem aan tijdens een interview met Televisie Limburg (TVL) op woensdag 23 december 2020.

Federale en deelstaatinspecties moeten beter samenwerken

In het kader van Covid-19 zijn de eerste controles gestart op thuiswerk in de dienstensector. Om en bij de 500 inspecteurs worden ingeschakeld om bij bedrijven te controleren of de werknemers zich wel aan de verplichting tot telewerk houden. (1)

Fake news over Covid-19: streng aanpakken!

Er wordt heel wat foute en misleidende informatie verspreid over Covid-19, ook in Vlaanderen.

Hier moet streng tegen opgetreden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zeker als het gaat om initiatieven, die op de éne of andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, Vlaamse financiële steun krijgen.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw  Hilde Crevits.”

Maak van internet een basisbehoefte

Er zijn op dit moment drie basisbehoeften, waarbij alle Vlamingen de garantie krijgen er minimaal te kunnen gebruik van maken: elektriciteit, gas en water.
De Vlaamse ombudsman stelt voor om hier een vierde basisbehoefte aan toe te voegen: internet.

“Ik deel de mening van de Vlaamse ombudsman”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Inventarisatie hoogstamboomgaarden

Onroerend Erfgoed heeft een opdracht uitgeschreven om de inventarisatie van hoogstamboomgaarden in Vlaanderen op te stellen.

“Een goed initiatief”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar het duurt toch allemaal zo lang.
Inventarisaties en studies, allemaal goed en wel, maar op het terrein gaat alles traag en verdwijnen er steeds meer hoogstamboomgaarden.
Waar we nood aan hebben, is een betere handhaving en bescherming en de aanleg van nieuwe sites.

BE MODERN van Klee tot Tuymans

Mijn echtgenote Sonja en ik hebben van de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar- op dinsdag 29 december 2020-  gebruik gemaakt om de tentoonstelling ‘BE MODERN van Klee tot Tuymans’ te bezoeken. (1)
Locatie: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel (KMSKB) (Museumstraat 9).

“De moeite waard om de verplaatsing te maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Informatievergaderingen bij aanvragen vergunningen moeten blijven

Tot nu toe moest er steeds minimum één fysieke informatievergadering georganiseerd worden bij vergunningsaanvragen, die betrekking hebben op de exploitatie van in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten, die een project-milieueffectrapport (MER) of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) omvatten.
Vanaf nu kan dit ook “via elektronische middelen”.

Inspraak bevolking bij fusies gemeenten

De Vlaamse regering heeft de keuze voor vrijwillige fusies van gemeenten uitdrukkelijk in het regeerprogramma geschreven.

“Vrijwillig fusioneren is het niet echt, want geïnteresseerde gemeenten worden ‘beloond’ met een serieuze schuldovername”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere daarom vind ik dat zulke fusie zou moeten gepaard gaan met een verplichte raadpleging van de bevolking.

Nederlands tweede taal in Franstalig onderwijs?

“De staatsstructuur van België moet opnieuw éénvoudiger, meer transparant worden. Voor mij hoort daar ook het opnieuw federaliseren van een aantal bevoegdheden bij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In die context is het belangrijk dat alle inwoners van België elkaar (beter) verstaan.
De taal begrijpen, met elkaar kunnen praten en debatteren, kan mensen dichter bij elkaar brengen. Vandaar dat het belangrijk is dat we tot op zekere hoogte elkaars taal kennen tot welke Gemeenschap of Gewest we ook behoren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen