Vlaanderen

Hervorming (hoger) politieonderwijs: dossier ligt stil

“Dat is mijn conclusie na mijn vraag aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand op donderdag 18 juni 2020 in de Commissie Onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Handhaving Onroerend Erfgoed

“Meer en  betere handhaving, meer gecoördineerd en zoveel mogelijk bestuurlijk optreden, dat is wat in Vlaanderen zou moeten gebeuren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Enige tijd geleden vroeg ik de cijfers qua personeel, aantal processen-verbaal en inbreuken via een schriftelijke parlementaire vraag al op aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
Recent deed ik datzelfde aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Vlaams geld gebruiken voor armoede en voor cultuur, jeugd en sport

Vorige woensdag 17 juni 2020 heeft het Vlaams parlement beslist om financiële middelen vrij te maken voor armoede enerzijds en voor cultuur, jeugd en sport anderzijds voor de Vlaamse gemeenten om de gevolgen van Covid-19 op te vangen.

Weggestemd!

In de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement is op donderdag 18 juni 2020 het amendement van de parlementsleden Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) over de Universiteit Hasselt (U Hasselt) weggestemd.

“Limburg en de U Hasselt worden weer maar eens benadeeld in verband met het erkennen van nieuwe opleidingen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Nochtans hebben alle Limburgse politieke partijen hieromtrent de nodige beloftes gedaan bij de provincieraadsverkiezingen in 2018 en de Vlaamse verkiezingen in 2019.

Gewoon woordbreuk.”

Eindelijk een echt en sluitend honden- en kattenfokkerijbeleid?

“Ik hoop het”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove na een vraag hierover aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

In de sector bestaat er nog al onduidelijkheid wie nu uiteindelijk in Vlaanderen bevoegd is.
Tot nu toe is dat nog altijd Landbouw, maar de minister wil dat zo snel mogelijk overhevelen naar Dierenwelzijn, zoals het hoort.
Dat is afgesproken bij de vorming van de huidige Vlaamse regering.

Technische werkloosheid bij gemeentebesturen spaarzaam gebruikt tijdens Corona

“Tijdelijke werkloosheid bij openbare besturen is geen goede zaak, ik blijf daarbij”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Gelukkig blijken de Vlaamse lokale besturen er spaarzaam van gebruik gemaakt te hebben tijdens Corona.

Aanpak droogte en wateroverlast: Polders en Wateringen afschaffen!

“Diegenen, die nog denken dat hevige droogteperiodes van voorbijgaande aard zijn, dromen.
De klimaatopwarming laat niet met zich sollen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er is dringend een globaal plan nodig, daarin volg ik bevoegd minister Zuhal Demir.
Het is nu al drie jaar op rij dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met enorme droogte.
Net zoals aan water- en modderoverlast zullen we ons allemaal aan de gevolgen van hitte en droogte moeten aanpassen.

Toegankelijkheid: kan VEEL beter!

De studie over de evaluatie van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juni 2009 is publiek gemaakt.

Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De studie was eigenlijk in de herfst van vorig jaar al klaar, maar wordt nu pas bekendgemaakt.
Ik begrijp dat als ik de tegenvallende resultaten zie, ronduit bedroevend.

HAAL DE KIP UIT DE KOOI

HAAL DE KIP UIT DE KOOI. Minister Weyts, wanneer mogen zij uit hun kot?

Het is een nieuwe campagne van Global Action in the Interest of Animals (GAIA) voor een verbod op kooien voor leghennen.


bron: gaia.be

Akkoord met Annick

Collega Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (sp.a) stelt voor dat voetbalclubs de match verliezen als hun fans zich aanhoudend racistisch uiten. (1)

Ik ben het daar volledig mee eens”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk moeten we blijven sensibiliseren, maar wat als sensibilisering en dure promotiefilmpjes niet helpen?
De cijfers op basis van scheidsrechterverslagen blijven hoog. (2)

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen