Vlaanderen

Altijd de zwaksten in de samenleving

Deze Coronacrisis bevestigt het weer: de zwaksten worden weer het eerst en het hardst getroffen.

Ook weer iets waar we, laten we het hopen, conclusies moeten uit trekken als de toestand onder controle is.
Om de sociale ongelijkheid in onze samenleving wat meer structureel proberen te verminderen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

ALTIJD applaus voor het verzorgend personeel

Het is goed dat de bevolking nu grote dankbaarheid toont ten aanzien van verzorgend personeel in de meest brede betekenis van het woord, kortweg de gezondheidssector. Maar moet dat niet altijd zo zijn?

Ja, dat zou ALTIJD zo moeten zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Wij beseffen te weinig wat deze beroepscategorie voor ons doet in de samenleving.
We ervaren dat als kennissen, familie of wijzelf eens in het ziekenhuis terechtkomen.
We vinden dat allemaal normaal, allemaal vanzelfsprekend. Nochtans is het dat niet.

Verpachte gronden voor jacht vanuit de Vlaamse overheid

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove heeft schriftelijk gevraagd aan Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir hoeveel hectaren (ha) gronden de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos verpachten voor jacht

Dankbaar om onze sociale zekerheid!

De Coronacrisis bevestigt nog maar eens hoe belangrijk onze sociale zekerheid is.

Coronacrisis: vergeet de dieren niet, minister Ben Weyts moet initiatief nemen

“Uiteraard gaan de mensen voor, maar we mogen de dieren niet vergeten in deze Coronacrisis”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Dat geldt des te meer voor dierenasielen.

De verantwoordelijken van de dierenasielen maken zich terecht zorgen.
Het is dringend noodzakelijk dat de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een aantal zaken duidelijk maakt en de nodige maatregelen treft.

Vlaams parlement in volle Coronacrisis

Op woensdag 18 maart 2020 kwam het Vlaams parlement samen. Ondanks de Coronacrisis, maar ook rond de Coronacrisis.

Enerzijds werd er gedebatteerd (actualiteitsdebat) over de tot nu toe getroffen maatregelen door de Vlaamse regering.
Anderzijds werd er gestemd over het zogeheten nooddecreet.

Tewerkstellingsgraad moet omhoog: een sterkere rol voor de sociale werkplaatsen

Zowat alle politieke partijen zijn het erover eens dat de tewerkstellingsgraad omhoog moet.
Dat is goed voor de economie en voor de samenleving.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove pleit voor een sterkere rol voor sociale werkplaatsen.

Globale aanpak pesticiden graag

Dat zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 10 maart 2020.

Ludwig Vandenhove stelde een vraag aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met de resultaten van het recent onderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. (1)

Opleiding Defensie en Veiligheid in Vlaams secundair onderwijs nog niet voor morgen

Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove aan viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Er zijn al diverse keren berichten in de media verschenen dat Defensie de intentie heeft om een opleiding Defensie en Veiligheid in het reguliere onderwijscircuit te organiseren. Vandaar mijn vraag”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het werk van ... Ludwig Vandenhove

Het Vlaams parlement bezit heel wat kunstwerken van Vlaamse kunstenaars.
Zeker eens de moeite waard om te bezoeken!

“Vlaamsparlement.tv brengt regelmatig reportages over Vlaamse parlementsleden, die hun favoriet werk uitkiezen en becommentariëren”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Onlangs was het mijn beurt.
Ik gaf de voorkeur aan het werk van enkele Limburgers, zoals Hugo Duchateau of Fred Eerdekens, maar die waren al ‘laureaat’.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen