Vlaanderen

EU-Mercosur akkoord: niet goedkeuren!

Mercosur (Mercado Común del Sur): Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

“Er lekt meer en meer informatie uit over het handelsakkoord met de Europese Unie (EU). Slecht voor onze landbouwers, maar vooral ook voor de biodiversiteit en het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ecocide in het strafwetboek?

Het doelbewust vernietigen van ecologische systemen, ecocide, moet strenger bestraft kunnen worden.

Daarom vind ik het een goede zaak dat de federale regering in het regeerprogramma ingeschreven heeft om ecocide in het strafwetboek op te nemen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Water- en droogteproblematiek: goed rapport van de SERV

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) heeft een kwalitatief goed rapport afgeleverd over de water- en droogteproblematiek.

Ik vind dan ook dat de diverse bevoegde ministers hier terdege rekening zouden moeten mee houden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waartoe dienen anders adviesraden?

Werelddag Verzet Tegen Extreme Armoede

Pritty Kaur (lid Bijzonder Sociaal Comité Sint-Truiden) en Ludwig Vandenhove (Vlaams volksvertegenwoordiger) maken mee kabaal tegen armoede.

“Wij doen mee aan de oproep van Trefpunt Armoede Limburg om zoveel mogelijk lawaai te maken in het kader van de Werelddag Verzet Tegen Extreme Armoede op zaterdag 17 oktober 2020”, zegt Ludwig Vandenhove.

Bekijk hier ons kabaalfimpje.

 

Robotmaaiers: gevaarlijk voor dieren

Robotmaaiers zijn gevaarlijk voor dieren, onder andere egels.

De Vlaamse overheid zou best maatregelen adviseren aan de gemeenten om er een preventief en sensibiliserend beleid rond te voeren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“In sommige Waalse gemeenten is dat al het geval.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir."

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

En maar relativeren

“Dat deed Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 7 oktober 2020 andermaal in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid als antwoord op een vraag van mij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meerderheid tegen oppositie, zelfs over droogteproblematiek

“Ontgoochelend waarop in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie is gedebatteerd over de resolutie van collega Bruno Tobback en mijzelf met betrekking tot de aanpak van de droogteproblematiek in Vlaanderen ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

MERCOSUR: dezelfde voorwaarden voor ALLE landbouwers

MERCOSUR (Mercado Común del Sur): de landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.
In juni van vorig jaar bereikte de Europese Unie (EU) een handelsakkoord met MERCOSUR. Het akkoord staat dan ook bekend onder die naam.

“Dit handelsakkoord dreigt nadelig te worden voor onze landbouwers. Bovendien moeten alle boeren ter wereld zich houden aan dezelfde strenge leefmilieu- en klimaatregels anders gaat het over oneerlijke concurrentie”, zegt Ludwig Vandenhove.

Schoenmaker, blijf bij je leest

“Ik denk dat vaak als ik mijn collega’s bezig hoor in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Velen van hen beseffen niet wat we maar te zeggen hebben.

Op woensdag 7 oktober 2020 was het weer zover in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Een vraag en een debat(je) over bankautomaten en zelfs cafés in plattelandsgemeenten.

Hervorming subsidies voor erfgoed

Naar aanleiding van Open Monumentendag (OMD) kondigde Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele wijzigingen aan in het subsidiesysteem voor erfgoed. (1)
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg de minister hierover op donderdag 1 oktober 2020 in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen