Welkom

Steeds meer wapens: ook een Vlaams probleem

“Uit cijfers van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat het aantal wapens steeds maar toeneemt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vlaanderen is enkel maar bevoegd voor de vergunningen van wapens voor sportief, recreatief en jachtgebruik, maar toch is dit evenzeer een Vlaams probleem.

Agentschap Toerisme Vlaanderen: opvolging reorganisatie

“Ik probeer de reorganisatie van het personeel bij Toerisme Vlaanderen zo goed mogelijk op te volgen.

De gevolgen van die reorganisatie zijn onder andere belangrijk bij het opnieuw op gang trekken van de toeristische sector na Covid-19”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.“Zo zijn er het functioneren van de administrateur-generaal en zijn relatie met het personeel.
Het blijven werkpunten.

Ik stelde er opnieuw een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.”

Nog geen duidelijkheid over afschaffing Polders en Wateringen

“Met de toenemende wateroverlast en droogteperiodes is het meer dan ooit noodzakelijk dat er een globale aanpak komt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dierenwelzijn label: snel werk van maken

Binnen de Europese Unie (EU) zijn er meer en meer voorstellen om te werken met dierenwelzijn labels vooraleer de desbetreffende producten in de handel gebracht worden.

Vlaanderen moet mee als eerste op die kar springen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Consumenten zijn -gelukkig maar- steeds meer gevoelig voor het aspect dierenwelzijn.

Erkenning buitenlandse diploma’s kan beter

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het Vlaams regeerakkoord wil de Vlaamse tewerkstellingsgraad verhogen”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Om deze ambitie waar te maken, moeten er veel inspanningen op diverse vlakken gebeuren. Bovendien is er het probleem van de zogeheten knelpuntberoepen, waardoor bepaalde vacatures niet ingevuld geraken.
De snellere en meer efficiënte erkenning van buitenlandse diploma’s is één van de problemen, die moeten opgelost worden.

De ecologische impact van visserij

“Ook de visserijsector moet bijdragen aan de duurzaamheid”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Om de nodige beleidsmaatregelen te kunnen nemen, is het nodig om over exacte cijfers en gegevens te kunnen beschikken.

Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits over het Visserijrapport (VIRA) en over het belang om zowel de commerciële, als de recreatieve visserij te blijven monitoren.”

NIEUWS!

  • sp.a wordt VOORUIT

    Vandaag wordt sp.a officieel VOORUIT. De partij wordt een beweging en mikt ook op wie zich niet thuis voelt in de politiek.

    Het is geen eindpunt van onze vernieuwingsoperatie, wel de start.