Welkom

Nieuwenhoven

“Een herfstwandeling in het provinciaal domein Nieuwenhoven met mijn echtgenote Sonja op zaterdag 24 oktober 2020.
Dan heb ik nog maar eens gemerkt welke opportuniteiten dit bos- en natuurgebied biedt voor Zuid-Limburg en Sint-Truiden.

Stalbranden: toenemend fenomeen

De laatste tijd horen en lezen we steeds meer over stalbranden.
“Verdienen consumptiedieren niet dezelfde bescherming als huisdieren? Ja, voor mij zeker”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Op vrijdag 23 oktober 2020 konden we nog lezen over een stalbrand in Peer. (1)
De dieren moeten verschrikkelijk afzien.

Bestuurlijke aanpak

“Ik ben een grote voorstander van meer bestuurlijke aanpak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als burgemeester,in al mijn parlementaire functies en als gedeputeerde heb ik er verschillende initiatieven rond genomen.

Zo ben ik één van de voorvechters geweest van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in het federale parlement en was ik ook één van de eerste burgemeesters in België, die ze concreet toepaste.

Fietsenstalling aan de Academiezaal

“Er is dringend nood aan een ‘gewone’ fietsenstalling aan de Academiezaal in Sint-Truiden, Plankstraat 18”, zegt sp.a gemeenteraadslid Ann Knaepen.
“Ik zal dit punt ter sprake brengen op de gemeenteraad van maandag 26 oktober 2020.

Alle kleine en grote middelen zijn goed om de burger aan te zetten om meer de fiets te gebruiken.
Veilige fietsenstallingen horen daar zeker bij.

Meer investeren in een toegankelijke samenleving

“Ik heb er nog maar eens voor gepleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vooral ook omdat in het federaal regeerakkoord melding gemaakt worden van een actieplan toegankelijkheid.
In welke mate kan dit sporen met het Vlaamse beleid?

Dit biedt mogelijkheden voor ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.
Het is het enige Vlaams agentschap dat in Limburg (Belgiëplein 1, 3510 Kermt-Hasselt) gevestigd is.

Dierenbezitters: label van goed eigenaarschap

De Vlaamse overheid zou meer ondersteuning moeten geven aan de dierenasielen opdat zij (nog meer) selectiviteit aan de dag zouden kunnen leggen als burgers dieren willen adopteren. Preventie en sensibilisering akkoord, maar dat moet ook getracht worden te realiseren via een actieve(re) uitwisseling van informatie tussen onder andere de Vlaamse dienst Dierenwelzijn en de verschillende dierenasielen en de dierenasielen onderling.

Waarom geen label van goed eigenaarschap?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.

Cartoon!

  • Gelukkig Nieuwjaar!
    Cartoon Ludwig proost op het nieuwe jaar

    Ik wens aan iedereen een gelukkig en gezond 2020”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.