Welkom

Kasteel van Heers

De Vlaamse overheid heeft principieel beslist het kasteel van Heers aan te kopen.

Het kasteel bevindt zich in een erge staat van verval.

“Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Berlinde De Bruyckere in Maastricht

Momenteel loopt de tentoonstelling ‘Engelenkeel’ van Berlinde De Bruyckere in het Bonnefantenmuseum in Maastricht (Nederland), Avenue Ceramique 250.

Mijn echtgenote Sonja en ik hebben de expositie bezocht op zondag 13 juni 2021”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Wij hebben al verschillende tentoonstellingen van Berlinde De Bruyckere bezocht. Zij was in 2007 ook in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden te gast met ‘Should clouds be wasted, and little fish’
Zij staat al jaren aan de internationale top van de hedendaagse kunst.

Biedt koolstoflandbouw een mogelijke oplossing?

Koolstoflandbouw of ‘carbon-farming’ zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

In het kader van de Europese Unie (EU) is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor koolstoflandbouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Welke zijn de mogelijkheden?
Kan er een verdienmodel voor de landbouwers uit ontstaan?
Welke initiatieven zal Vlaanderen hierrond nemen?

Terug op toer!

“Covid-19 is een harde periode geweest voor iedereen. En voor alle duidelijkheid: we moeten blijven opletten en de regels blijven respecteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ook voor politici, zeker voor hen, die graag onder en tussen de mensen komen, is het geen gemakkelijke tijd geweest.
Ik geloof nog altijd dat het beste contact voor politici, zeker voor de gemeentepolitiek, het persoonlijk contact is.
De veelbesproken sociale media kunnen hoogstens enkel aanvullend werken.

Komt er een Europees dierenwelzijnslabel op voeding?

Op Europees niveau wordt onderzocht of er in het kader van de Farm to Fork-strategie geen etikettering van dierenwelzijn kan komen. Zo zou beter de toegevoegde waarde doorgegeven kunnen worden aan de volgende schakels in de voedselvoorzieningsketen.

Onverantwoord!

“Iedereen, die iets kent van bouwwerken en/of volksgezondheid, weet hoe gevaarlijk het is om blootgesteld te worden aan asbest”, zeggen VOORUIT-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.
“Aan personen en zeker aan personeel, die hiermee geconfronteerd worden, moet maximaal bescherming geboden worden.”

NIEUWS!

  • sp.a wordt VOORUIT

    Vandaag wordt sp.a officieel VOORUIT. De partij wordt een beweging en mikt ook op wie zich niet thuis voelt in de politiek.

    Het is geen eindpunt van onze vernieuwingsoperatie, wel de start.