Welkom

Nieuwsbrief Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

Het PNC verspreidt maandelijks een digitale nieuwsbrief.

Op donderdag 16 augustus 2018 is de nieuwsbrief verstuurd voor de periode van donderdag 19 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018.

Tags:

Meer dan ooit Belg

Sport is de uitlaatklep van een gevoel dat er altijd is geweest, zij het gedempt: wij zijn Belgen.
Zolang chauvinisme goedaardig blijft en niet doorslaat in eng nationalisme is het een zegen voor dit bijeengeharkte land. Het activeert de burger met trots en bezieling. Nog belangrijker: het illustreert een thuisgevoel. (1)

'Laat je niet Jossen, wees SLim'

Dat is de titel van een campagne van de provincie Limburg om jongeren bewust te maken van de gevolgen van alcohol, zeker in het verkeer.

Mandatenkampioen van onbetaalde mandaten

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove is opnieuw mandatenkampioen, tenminste als alle onbetaalde mandaten meegerekend worden.
Dat berekende de website www.cumuleo.be op basis van de aangiften, die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn.

Eerste provinciale vergroeningssubsidie voor scholen toegekend

Op donderdag 9 augustus 2018 kende de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove 24 000 euro subsidie toe aan Vrije Basisschool ’t Vlindertje Velm in Sint-Truiden voor de verdere uitbouw van hun natuurlijke speelplaats.

Werken voor wilde bijen langs de Maas gestart

“De natuur heeft wilde bijen nodig om te overleven, net zoals wilde bijen de natuur nodig hebben om te overleven. En omdat wilde bijen belangrijke bestuivers zijn, kan ook de mens niet zonder bijen”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Tags:

Cartoon van de maand!

  • België wereldkampioen voetbal?

    Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft. 

    Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.