Welkom

Barbecue Filip Moers

Op woensdag 15 augustus 2018 is het weer de traditionele barbecue van sp.a-fractieleider in de gemeenteraad van Sint-Truiden Filip Moers.

 

Nieuwsbrief Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

Het PNC verspreidt maandelijks een digitale nieuwsbrief.
Op donderdag 19 juli 2018 is de nieuwsbrief verstuurd voor de periode van donderdag 21 juni tot en met woensdag 18 juli 2018.

Tags:

Dennenbossen moeten blijven

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Bosgroep Limburg Ludwig Vandenhove als reactie op recent verschenen krantenartikels. (1) (2) 

Tags:

Woonzorgcentrum Villa Rosa: graag snel duidelijkheid!

“Voor ons als sp.a Sint - Truiden moet er snel volledige duidelijkheid en klaarheid geschapen worden rond de feiten in het woonzorgcentrum Villa Rosa, die formeel via de media bekend geraakt zijn (demente bejaarden fotograferen en filmen)”, zeggen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
 

Infiltratiebonus (1)

Ik ben ervoor dat burgers beloond worden, die zuinig omgaan met water en zoveel mogelijk gebruik maken van regenwater.
Met de klimaatopwarming wordt water (be)sparen essentieel.

En diegenen, die dat niet doen? Bestraffen, dus meer handhaving.

Tags:

Kinderen jong leren vissen

Ook dit jaar organiseren de Verenigde Vissers Schulens Meer vzw tijdens de grote schoolvakantie een tweetal jeugdkampen voor kinderen.

Cartoon van de maand!

  • België wereldkampioen voetbal?

    Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft. 

    Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.