Vlaanderen

Elke burger één stem!

"Vandaag 25 november 2020 brengt Bart Brinckman in De Standaard een bijdrage over de sp.a resolutie van collega's Vlaamse parlementsleden Conner Rousseau en Hannes Anaf en mijzelf over de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat", zegt Ludwig Vandenhove.

"Het artikel 'Leeftijd voorspelt hoe je stemt, meer dan klasse en religie' (1) focust vooral op het stemrecht en gaat uit van de vraag of jongeren en/of ouderen, al dan niet in verhouding met elkaar, meer of minder dan één stem moeten hebben bij verkiezingen.

Maak De Toots Sessies permanent

Sedert vorige week zijn er dagelijks -niet tijdens de weekends- De Toots Sessies op het kanaal Canvas van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT).

De bedoeling is de cultuursector te ondersteunen in deze Corona-periode, waarin de optredens en evenementen, en dus de inkomsten, wegvallen.
Het gaat over captaties van een brede waaier van artiesten in Studio Toots: muziek, podiumkunsten, comedy, theater, etc.

Akkoord met boer Mathieu …op de schaalgrootte na

Recent heb ik de cijfers opgevraagd aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over het aantal vergunningen voor megastallen.
Hieruit blijkt dat het aantal vergunningen voor intensieve veeteeltbedrijven de voorbije drie jaar verdrievoudigd is.(1)

Vlaams landbouwbeleid: continuïteit

Het Vlaams landbouwbeleid voor 2021 zet andermaal in op continuïteit.

“Voor mij mag dat wat minder”, zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 18 november 2020.
De Vlaamse landbouw laat kansen liggen door niet meer rekening te houden met de Green Deal en de nieuwe richting, die het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) inslaat”.

Plattelandsbeleid: concrete voorstellen graag

Op dit ogenblik worden de begroting en de beleidsvoorstellen voor 2021 besproken in het Vlaams parlement.

Woensdag 18 november 2020 kwam het item plattelandsbeleid aan bod in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove formuleerde heel wat bedenkingen en vragen aan het adres van minister Zuhal Demir.

Eén Belgische databank voor alle vaccins?

“Lijkt mij logisch”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gelukkig hebben we de laatste weken positief nieuws gehoord over mogelijke vaccins
tegen Covid-19. Maar daarmee is niet alles opgelost, er zijn nog heel wat vragen en onzekerheden (1).

Vergunningen voor megastallen verdrievoudigd

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van dinsdag 17 november 2020. (1)

“Ik vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Deze cijfers bevestigen wat ik dacht.

Omwille van milieu- en gezondheidsproblemen is het noodzakelijk dat er veel omzichtiger wordt omgesprongen met de vergunningen voor deze megastallen.
Ik ben blij dat de minister mijn redenering volgt.

Hetzelfde loon voor hetzelfde werk

“Lijkt mij de logica, maar blijkbaar niet voor de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het ziekenhuispersoneel -federaal- heeft in juli 2020 een loonsverhoging gekregen en krijgt nu een extra eindejaarspremie.
Het verzorgingspersoneel in de Vlaamse instellingen -woonzorgcentra en gehandicaptensector- is nog altijd wachtende.
(1)

Resolutie Ouderenrechtencommissariaat klaar

Net nu Amnesty International uitkomt met een rapport dat de mensenrechten ernstig geschaad zijn in de woonzorgcentra tijdens de eerste Coronagolf komt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, samen met de sp.a collega’s Hannes Anaf en Conner Rousseau, met een resolutie rond een Ouderenrechten-commissariaat.

“Voor ons moet het deze tekst niet worden”, zegt Ludwig Vandenhove.
Ik zou zoveel mogelijk democratische partijen achter de idee willen krijgen.”

Veemarkten dicht: akkoord

Global Action in the Interest of Animals (GAIA) pleit ervoor om de nog 3 actieve veemarkten in België uit te faseren, dus dicht te doen. (1)

Ik ben het daar volledig mee eens”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Een veemarkt is geen economische noodzaak meer, het is eerder folklore. Daarom heb ik als burgemeester de veemarkt van Sint-Truiden al begin jaren 2000 gesloten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen