Vlaanderen

Ook erfgoedwapens moeten aan de wapenwetgeving voldoen

De wetgeving is duidelijk, maar de praktijk is anders.
Het blijkt dat sommige wapens tentoongesteld worden in Vlaamse musea, die niet aan de federale wapenwetgeving voldoen. (1)

Boswachters schrijven minder pv’s en meer aanmaningen

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van dinsdag 12 mei 2020.
Het is gebaseerd op cijfers, die Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove via een schriftelijke vraag verkregen heeft van Vlaams minister Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
 

#jongerenovercorona

Covid-19 raakt kinderen en jongeren ook fel. Nochtans worden zij vaak vergeten in alle voorstellen, die nu gedaan worden of maatregelen, die nu genomen worden.

Vragenuurtjes

Vragenuurtjes: ik heb ze meegemaakt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in de Senaat en nu in het Vlaams parlement.
Ondertussen zijn ze 'vervallen' tot 'optredens' in de live uitzendingen vanuit de Kamer of het Vlaams parlement.

Tuincoach: goed idee

De stad Kortrijk heeft de idee van een Tuincoach ingevoerd. (1)
Alle middelen om bij te dragen aan de biodiversiteit en het beheersen van de klimaatproblematiek zijn goed.

“Willen we ons klimaat redden, zal iedereen op haar/zijn manier en volgens de eigen mogelijkheden inspanningen moeten doen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De overheid moet de bevolking daar zoveel mogelijk in steunen en dat kan soms over relatief kleine inspanningen gaan met een relatief groot resultaat.

“Mijnwerkers krijgen eindelijk het pensioen waar ze recht op hebben”

Dat zegt sp.a fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Meryame Kitir. (1)

Een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op donderdag 7 mei 2020 een herziening van de mijnwerkerspensioenen goedgekeurd. (2)

Een goede zaak voor de betrokken mijnwerkers, maar ook voor Limburg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Onroerend erfgoed redden van de sloop

Een studiebureau, gespecialiseerd in de herbestemming van erfgoedprojecten, waarschuwde naar aanleiding van Erfgoeddag voor de verloedering van onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Hoge renovatiekosten zouden eigenaars vaak doen besluiten om hun gebouwen te verwaarlozen. Zodoende zouden ze hopen op een declassering van het gebouw, waardoor de sloop ervan en nieuwbouw mogelijk zou zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Opvolging Corona: goed werk van de Vlaamse Ombudsdienst

Op dinsdag 6 mei 2020 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement een bespreking plaats van het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst en van het aanvullend document rond Corona.

In elke commissie worden telkens die punten uit het jaarverslag en uit het aanvullend document besproken, die er inhoudelijk onder horen.

Evolutie aantal processen-verbaal (PV ’s) departement Omgeving

“Handhaving, of beter vaak het gebrek daaraan, houdt mij sterk bezig”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ook in de uitvoerende mandaten, die ik gehad heb, zoals burgemeester en gedeputeerde, heb ik daar altijd op gehamerd en de daad bij het woord gevoegd.

Ik heb een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over het omgevingshandhavingsbeleid gedurende de laatste 10 jaar.
Ik heb de cijfers opgevraagd voor milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

Processen-verbaal ANB gedaald, aanmaningen ANB gestegen

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met het aantal processen-verbaal (PV ’s) en aanmaningen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gedurende de laatste tien jaar. Ook vroeg hij naar de evolutie van het personeelsbestand gedurende diezelfde periode.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen