Vlaanderen

Is een plattelandsbeleid te rijmen met fusies van gemeenten?

Ludwig in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019

“Dat vergt een grondig debat, maar ik vraag mij dat echt af”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

VOOR cumul!

Kaoutar en Ludwig

"Ik ben altijd duidelijk geweest over cumul van mandaten in de politiek: PRO. Ik heb er ook steeds consequent over gepraat en naar gehandeld, binnen en buiten de partij", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Meer middelen voor strijd tegen feminicide

Ludwig Vandenhove tijdens de vraag in de commissie van het Vlaams Parlement

“Er moeten meer middelen komen voor de strijd tegen partnergeweld en tegen feminicide”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover Vlaams minister Wouter Beke in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op dinsdag 12 november 2019.

De Lijn steunen!

Ludwig bij De Lijn tijdens de stakingsactie van 14 november 2019

“Deze morgen, donderdag 14 november 2019,  ben ik langs geweest in de stelplaats De Crutzen van De Lijn, Crutzenstraat 5 in Hasselt”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Om het personeel te steunen in hun vraag om betere werkomstandigheden".

Totaal ongepast!

Logo Gaia

“En dan ben ik nog vriendelijk”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) cijfers bekendgemaakt over de gevoeligheid van de Brusselaars, de Walen en de Vlamingen over dierenwelzijn en welke de prioriteiten voor de bevolking voor de komende jaren zijn.

Gebeurtenissen asielcentrum Spouwen (Bilzen): ONAANVAARDBAAR!

Asielzoekers helpt in een rusthuis

“De brandstichting in een gebouw in Spouwen (Bilzen), waar kortelings een asielcentrum zal gevestigd worden, is onaanvaardbaar”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik ben akkoord met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, die in Terzake sprak over een terreurdaad. (1) Nog meer, voor mij gaat het (vermoedelijk), ook als ik de reacties zie op sociale media, zelfs over ‘nationalistische witte terroristen’. (2)

"Het wordt teveel voor Corneel" (1)

Gekapte bomen

“Communicatie is belangrijk in alle beleidsdomeinen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar gezien het klimaatprobleem, het gegeven van de luchtvervuiling en de situatie van ons leefmilieu wordt communicatie in die domeinen nog elke dag belangrijker.

We kunnen niet allemaal specialisten zijn.
Natuur- en milieuorganisaties, beroepsmensen en politici moeten hier rekening mee houden.

Kato Verbiest

Ludwig Vandenhove en Kato Verbiest

“Het liefst wat ik doe, is met jongeren over politiek praten”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “En zo komen heel wat leerlingen en studenten bij mij terecht.

Op maandag 28 oktober 2019 was het de beurt aan Kato Verbiest.

GREENPEACE heeft gelijk!

De milieuorganisatie GREENPEACE stuurt een deurwaarder naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, omdat volgens hen het Vlaams luchtkwaliteitsplan onvoldoende is. Het plan komt bovendien niet tegemoet aan de vereisten, die de rechter Vlaanderen vorig jaar oplegde.

Ik kan Greenpeace perfect begrijpen”,  zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Infrabel: geen gif gebruiken om onkruid te bestrijden!

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Naar ik verneem, zou spoorwegbeheerder Infrabel opnieuw van plan zijn om de zogeheten giftrein in te zetten om de sporen en een aantal terreinen gifvrij te maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen