Vlaanderen

Premies voor ambulante handelaars en foorreizigers: maak er gebruik van

Door het afschaffen van heel wat evenementen en kermissen in gemeenten hebben ambulante handelaars en/of foorreizigers geen of minder inkomsten. Maar zij blijven in aanmerking komen voor een aantal tegemoetkomingen via het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Stalbranden: toenemend fenomeen

De laatste tijd horen en lezen we steeds meer over stalbranden.
“Verdienen consumptiedieren niet dezelfde bescherming als huisdieren? Ja, voor mij zeker”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Op vrijdag 23 oktober 2020 konden we nog lezen over een stalbrand in Peer. (1)
De dieren moeten verschrikkelijk afzien.

Bestuurlijke aanpak

“Ik ben een grote voorstander van meer bestuurlijke aanpak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als burgemeester,in al mijn parlementaire functies en als gedeputeerde heb ik er verschillende initiatieven rond genomen.

Zo ben ik één van de voorvechters geweest van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in het federale parlement en was ik ook één van de eerste burgemeesters in België, die ze concreet toepaste.

Meer investeren in een toegankelijke samenleving

“Ik heb er nog maar eens voor gepleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vooral ook omdat in het federaal regeerakkoord melding gemaakt worden van een actieplan toegankelijkheid.
In welke mate kan dit sporen met het Vlaamse beleid?

Dit biedt mogelijkheden voor ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.
Het is het enige Vlaams agentschap dat in Limburg (Belgiëplein 1, 3510 Kermt-Hasselt) gevestigd is.

Dierenbezitters: label van goed eigenaarschap

De Vlaamse overheid zou meer ondersteuning moeten geven aan de dierenasielen opdat zij (nog meer) selectiviteit aan de dag zouden kunnen leggen als burgers dieren willen adopteren. Preventie en sensibilisering akkoord, maar dat moet ook getracht worden te realiseren via een actieve(re) uitwisseling van informatie tussen onder andere de Vlaamse dienst Dierenwelzijn en de verschillende dierenasielen en de dierenasielen onderling.

Waarom geen label van goed eigenaarschap?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.

Voor sommigen stelt democratie niet veel voor

"Ik heb het in dit geval over Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Hij heeft een aantal uitspraken gedaan over het onverdoofd slachten, waarbij een beslissing van het parlement boven de uitspraak van een rechtbank zou staan.

De minister treedt hiermee het principe van de scheiding der machten (rechterlijke, wetgevende en rechterlijke macht) met de voeten.

Procedures voor zorgwoningen veréénvoudigen

Met de veroudering van de bevolking is er steeds meer nood aan zorgwoningen. Maar vele gemeenten kampen met de onduidelijkheid wat kan en wat mag.

"Het zou best zijn dat er een algemene, liefst veréénvoudigde regelgeving voor gans Vlaanderen zou komen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Bijkomend is het van belang dat eveneens bekeken wordt hoe de problematiek van het domicilie en ermee samenhangende vergoedingen en/of uitkeringen kan aangepakt worden."

Jongdementie

Jongdementie is een toenemend probleem in onze samenleving.
In Vlaanderen zijn er naar schatting tussen de 5 000 en 6 000 personen met jongdementie.

Hoog tijd om er een specifiek beleid rond te ontwikkelen en er meer middelen voor uit te trekken”, zegt sp.a Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik stelde er recent een vraag over aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

Vlaanderen moet bestuurlijk handhaven!

“Grote verklaringen, veel teksten, een Vlaamse minister van Justitie, maar in de praktijk
weinig resultaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Neem nu de dierenoppas.
Blijkbaar is er een serieus zwart circuit, waarbij de uitbatingen niet voldoen aan de voorwaarden qua dierenwelzijn. Maar zij hebben wel Corona-steun gekregen via het departement Economie.

Meer ‘Tuinrangers’ graag

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is met een project gestart, waarbij ‘Tuinrangers’ vrijwilligers opleiden, die burgers kunnen bijstaan om hun tuinen natuurvriendelijker en klimaatrobuuster te maken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen