Vlaanderen

Het Vlaams parlement in Coronatijden

“De maatschappij draait in Coronatijden op een lager pitje en op een trager tempo.
Met de politiek is dat niet anders”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Neem nu het Vlaams parlement.
Er is wekelijks plenaire vergadering op woensdagmiddag, zoals gewoonlijk. Maar er mogen maar een beperkt aantal leden aanwezig zijn.
Voor het overige is het volgen via de website.
Elke fractie mag een aantal vragen stellen, maar enkel en alleen over Corona.

Limburg haalt maar bijna 15% van Vlaamse subsidieverdeling Decreet Bovenlokale Cultuurwerking binnen

Dat is de titel van een bijdrage op de website van Het Laatste Nieuws. (1)

Limburg blijft achterna hinken qua Vlaamse culturele subsidies”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Daar veranderen drie Limburgse Vlaamse excellenties (Zuhal Demir, Lydia Peeters en Wouter Beke) -voorlopig?- niets aan.”

Hieronder vindt u het integraal artikel.

Nieuwsbrief nr. 28

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

Hoe zou het anders kunnen? Hij handelt over Covid-19.

U kan hem hieronder lezen.

Een schande!

“Op een schriftelijke parlementaire vraag van mij, antwoordt minister voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts dat hij geen zicht over het  aantal incassobureaus (en voor welke bedragen) in het Vlaams onderwijs”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Voor de allerzwaksten!

“Politici blijven aan het werk. Alleszins ik toch”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Dat belet niet dat we nu weer het onderwerp bij uitstek zijn van een aantal populisten, die vinden dat ze onze wedde, al dan niet gedeeltelijk, moeten inhouden. (1)”

“Als je dicht bij de mensen staat, krijg je nu evenzeer als in andere periodes allerlei vragen en situaties binnen met de bedoeling er iets aan te doen.
Een concreet voorbeeld: de tussenkomst in kosten voor verwarming, elektriciteit en water voor personen , die technisch werkloos vallen.

Burgerzin!

Zou de burgerzin nu toenemen tijdens deze Coronacrisis?
Ik hoop het, maar …

“Als je de solidariteit ziet met de talrijke families of personen, die getroffen worden door Covid-19 (ziekte of zelfs overlijden), zou je zeggen van wel. En zeker als je de solidariteit vaststelt voor al die personen, die ons door deze crisis heen moeten helpen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

De tweede ronde van de subsidieverdeling van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking is achter de rug.

Limburg komt er weer slecht uit”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking bestaat sedert januari 2019.
De Vlaamse overheid geeft tweemaal per jaar subsidies voor bovenlokale projecten.

Natuur en Bos: personeel 14,5 % naar beneden in 10 jaar tijd

Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove aan minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir. 

"In 10 jaar tijd is het aantal personeelsleden bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gedaald met 14,5 %", zegt Ludwig Vandenhove.
"Op 1 januari 2011 waren er 805 personeelsleden in dienst, op 1 januari 2020 nog 688.
Voor de boswachters zijn de cijfers 117, respectievelijk 84. Dus nog een sterkere daling met 28,2 % op het terrein."

Coronacrisis: mogelijkheden voor de sociale economie?

Zijn we voor de productie van een aantal goederen en middelen niet te fel de internationale markt opgegaan?

Persoonlijk is dat altijd mijn visie geweest. Maar nu in deze Coronacrisis wordt dat eerder algemeen ervaren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Het tekort aan mondmaskers is daar spijtig genoeg het meest uitgesproken voorbeeld van. Maar ook de handschoenen en de voorschoten in de verzorgingssector worden in één adem genoemd.
Ongetwijfeld zijn er nog andere producten.

Over roofvogels en (reis)duiven

De laatste tijd doen er zich meer en meer situaties voor, waarbij roofvogels (reis)duiven doden.
Dat leidt in een aantal situaties tot verwijten van duivenliefhebbers aan natuurbeschermers of vice versa.

“Ik roep op tot gezond verstand.
Beide groepen moeten met elkaar spreken en de ministers Zuhal Demir van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en Ben Weyts van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand moeten hier een bemiddelende rol in spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen