Vlaanderen

Hazen worden zeldzaam

Uit recente cijfers blijkt dat zowel in Nederland, als in Vlaanderen het aantal hazen sterk achteruitgaat.

“Moet er niets gebeuren om de hazen te ‘redden’?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Ludwig Vandenhove stelde er een schriftelijke vraag over aan minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Veehandelaars versus Ludwig Vandenhove

De betrokken veehandelaars zijn niet tevreden met het voorstel van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove om de laatste veemarkt in Vlaanderen in Rekkem (Menen) te sluiten.

“Ik blijf erbij: het is folklore en economisch is het echt niet meer nodig.
Laat het dierenwelzijn primeren”, aldus Ludwig Vandenhove.

Verontschuldigingen zijn het minimum

De sp.a-fractie in het Vlaams parlement vraagt dat het Vlaams parlement zich verontschuldigt voor de publicatie van Newsweek omtrent 50 jaar Vlaams parlement.

In die uitgave staan twee notoire collaborateurs -August Borms en Staf De Clercq- in de lijst van prominente figuren, die zogezegd de Vlaamse taal en cultuur weergeven. (1)

Oneerlijke concurrentie in de kampeersector?

“Blijkbaar zijn er heel wat klachten over oneerlijke concurrentie vanuit de betrokken ondernemingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Wat wordt verstaan onder oneerlijke concurrentie?
Zijn hier voldoende controles en handhaving op?

Ik heb hierover een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.”

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord.

IOED ‘s: Vlaamse gemeenten draaien er weer voor op

De Vlaamse regering gaat de subsidiëring van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddiensten (IOED ‘s) hervormen, lees VERMINDEREN.
Wie zal er weer voor opdraaien? De gemeenten.

“Even terug in de tijd.
Dat is het voordeel als je al lang meedraait op verschillende niveaus in de politiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Geen uitzendarbeid bij openbare besturen

“Uitzendarbeid hoort voor mij niet thuis bij openbare besturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Wel duurzame, liefst statutaire tewerkstelling.

Ik stel vast dat de Vlaamse administratie de uitzendarbeid zelfs ‘promoot’ door het ter beschikking stellen van een sjabloon ter ondersteuning van de lokale besturen.
Niet abnormaal natuurlijk met een liberale minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister .

Eindelijk subsidies voor dierenasielen

“De Vlaamse dierenasielen zullen eindelijk een structurele subsidie krijgen.

Ik pleit daar al jaren voor: eerst federaal, nu Vlaams”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik stelde er op woensdag 13 januari 2021 nog eens een vraag over in de Commissie voor Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en die van de minister. (1)

Limburg staat weer op tweede rij

“Limburg staat weer op de tweede rij bij het toekennen van de subsidies voor culturele infrastructuur, nu in het kader van het relanceplan voor de cultuursector”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat blijkt uit het antwoord van minister-president en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management Jan Jambon op een schriftelijke vraag van mijn sp.a collega Katia Segers.

Meer mogelijkheden voor bestuurlijke handhaving voor gemeentebesturen?

“Ik ben daar voorstander van”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar ik verbind daar wel een aantal voorwaarden aan.”

Dat zei Ludwig Vandenhove op dinsdag 12 januari 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
Tijdens deze commissie kondigde minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir aan dat ze in het voorjaar-rond Pasen- nog zal komen met een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB)-decreet vergelijkbaar met Nederland.

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024

Dit Vlaams actieplan werd een eerste maal besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 12 januari 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde er het woord namens de sp.a-fractie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen