VOORUIT ontmoet GAIA

Op woensdag 28 juni 2023 vond er een overleg plaats in het Vlaams parlement tussen de Global Action in the Interest of Animals (GAIA) - voorzitter Michel Vandenbosch en directeur Ann Degreef - en een VOORUIT-delegatie met voorzitter Conner Rousseau, Ward Van Hassel van de studiedienst en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik heb regelmatig informeel overleg met GAIA rond welbepaalde dossiers”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar nu was het een formeel overleg met Conner erbij.

We hebben een aantal hangende dossiers, zowel federale, als Vlaamse besproken.

Federaal: onder andere de mogelijke vermindering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) voor verzorging van huisdieren (kosten dierenarts), het opnemen van dierenrechten in de grondwet en het verstrengen van de voorwaarden bij de professionele verkoop van dieren.
Vlaams: onder andere de stand van zaken van de Codex Dierenwelzijn, het komende voorzitterschap van België (en Vlaanderen voor specifieke bevoegdheden) van de Europese Unie (EU), het niet langer houden van dolfijnen in gevangenschap en de regeling voor het afschaffen van de castratie van varkens.

Ook hebben we afgesproken om te bekijken hoe we zoveel mogelijk actie- en programmapunten van GAIA kunnen opnemen in de VOORUIT- verkiezingsprogramma’s van volgend jaar.

Zulke bijéénkomsten zijn nuttig om elkaars standpunten beter te kennen en te begrijpen.
Uiteraard moet elke partner de eigen rol spelen: GAIA als ‘vakbond van de dieren’, VOORUIT om zoveel mogelijk dossiers te realiseren in de politiek.”