Volksvertegenwoordigers en senatoren legden de eed af!

Op 28 juni 2007 legden de nieuwe Kamer- en Senaatsfractieleden van sp.a-spirit de eed af.
Het gaat over 14 kamerleden, waaronder burgemeester Ludwig Vandehove, en 4 senatoren.
Op 5 juli legden nog eens twee gemeenschapssenatoren en één gecoöpteerd senator de eed af.


Wat speelt er zich in volle vakantie in de hoofden van de nieuwe verkozenen af? Zijn ze met de nationale politiek bezig? Hoe kijken ze tegen een oppositiekuur aan? De Volkswil van 10 augustus 2007 stelde hen deze vragen. Hieronder vindt u alvast het antwoord van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.“Ik ben zeker bezig met de nationale politiek. In ‘Komen we er bovenop?’ op mijn website (www.ludwigvandenhove.be) denk ik na over hoe we als sp.a het best handelen na de verkiezingsnederlaag van 10 juni 2007. Ik ben ook bezig met welke wetsvoorstellen ik ga indienen en welke parlementaire vragen ik ga stellen.
Ik ben ervan overtuigd dat oppositie voeren een enorme mentale ommekeer zal vragen van mandatarissen, militanten en leden, vooral omdat een groot deel van de huidige generatie nooit werken of militeren in de oppositie gekend heeft. Wat mijzelf betreft, denk ik mij wel te kunnen aanpassen gezien mijn ervaringen, maar vooral omdat iedereen mij zegt dat mijn temperament zeker ook (eerder) in de richting van oppositie wijst.
Net zoals in het verleden zal ik mij vooral bezighouden met binnenlandse zaken, veiligheid en politie, Limburgse dossiers en dossiers, die steden en gemeenten aangaan.”