Verslonzing (1)

Ondertussen leidden de besparingen wel tot een verslonzing van het publieke domein, in het overheidsapparaat, de ambtenarij, de ordediensten, het openbaar vervoer, de huisvesting, de zorg of het onderwijs - en het klimaat moest ook maar voor iets later zijn. Voor veel mensen werd het leven duurder en namen de armoede en de sociale ongelijkheid toe.