Verontreinigingen grondig aanpakken

"Elke verontreiniging van beken en waterwegen moet grondig aangepakt worden en er moet naar de echte verantwoordelijk(en) gezocht worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Zo werd er begin maart 2021 nog een ernstige watervervuiling vastgesteld op de Laambeek, de Mangelbeek en de Demer in Lummen, nabij het Schulensmeer.
Hetzelfde probleem duikt er regelmatig op.

Ik vroeg aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir welke concrete maatregelen rond deze vervuiling al genomen zijn en vooral welke structurele ingrepen er gepland worden om dergelijke toekomstige calamiteiten te vermijden.

De vervuilers kunnen niet streng genoeg aangepakt worden."

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.

  • Zie onder andere ook 'Visvriendelijke pompen graag' van vrijdag 14 mei 2021 op deze website.  
     
  • Foto: Demer in Lummen,  nl.m.wikipedia.org, Paul Hermans, eigen werk.