Vermindering openingsuren stations: een slechte zaak!

In een persmededeling heeft de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) laten weten dat de openingsuren van de loketten van een aantal stations drastisch gaan verminderd worden.
In Limburg gaat het om Genk en Sint-Truiden. (1)

"Een slechte zaak", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Zogezegd gaat het niet om besparingen.
Voor mij blijft persoonlijk contact belangrijk.
Gaan we nu echt alles automatiseren ten koste van personeel en mensen?
Een station, eventueel aangevuld met andere vormen van openbare dienstverlening, is net de basis om een globaal mobiliteitsbeleid te ontwikkelen.
In plaats van meer wordt het steeds minder.

Wij pleiten voor een strategisch plan met 'hubs' voor de gebruikers van het openbaar vervoer in Limburg.
Deze 'hubs' kunnen ontwikkeld worden in nauw overleg met de betrokken gemeenten. Zo kan er qua ruimtelijke ordening, via specifieke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's), voorzien worden dat er in de omgeving van stations bepaalde diensten en producten aangeboden worden, zodat de gebruikers hun verplaatsing zoveel mogelijk kunnen combineren.

Hoe reageert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hierop?
Wat is de reactie van het stadsbestuur van Sint-Truiden? Geen, zoals bij de afbouw van andere overheidsdiensten in Sint-Truiden?"

Foto: Sven Dillen - hbvl.be