Vergoeding bij wijziging huisnummer of straatnaam!

Sint-Truiden is de eerste stad in Vlaanderen, die in 2007 beslist heeft om aan de inwoners een bedrag toe te kennen indien zij om de één of andere omstandigheid, los van hun beslissing of wil, een huisnummer of straatnaam moeten wijzigen.

De helft van het drukwerk wordt terugbetaald met een maximum van 25,00 EUR per particulier en 100,00 EUR voor middenstanders.

 

"Het is goed te benadrukken dat de stad Sint-Truiden de eerste stad in Vlaanderen was, die dit initiatief genomen heeft, want ‘Het Belang van Limburg’ berichtte op zaterdag 21 maart 2009 op de eerste pagina verkeerdelijk dat Genk de eerste stad in Vlaanderen was.
Niet dat we Genk willen ‘beconcurreren’, maar de waarheid heeft haar rechten en journalisten moeten objectief omgaan met informatie.", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

"Het gaat hier duidelijk over een journalistieke fout, te meer omdat het over objectieve feiten gaat, die vastgelegd zijn in een gemeenteraadsreglement en dus op geen enkele manier voor politieke discussie en/of interpretatie vatbaar zijn. Op maandag 23 maart 2009 is er dan wel een rechtzetting gebeurd, maar enkel op de regionale/plaatselijke pagina’s!”

 

 

Wie de integrale tekst van het gemeenteraadsbesluit wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.