sp.a zorgt voor werk in Sint-Truiden!

Sinds de sp.a mee deel uitmaakt van de meerderheid in Sint-Truiden sedert 1995 heeft tewerkstelling altijd vooropgestaan in het beleid. Dit blijkt ook duidelijk uit de goede cijfers in vergelijking met andere regio’s en gemeenten en steden in Limburg.

Vooreerst door een goed imago te creëren, ‘een stad apart’, met veel activiteiten en evenementen, met veel investeringen in de toeristische sector, kortom een stad waar altijd iets te doen, aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen en dus voor de middenstand en de horeca.
Ten tweede door de ontwikkeling van het industrieterrein op de voormalige militaire basis te Brustem waar nu al, met de er nieuw gevestigde bedrijven, een tewerkstelling is van om en bij de 360 arbeidsplaatsen.
Ten derde door de uitbreiding van de militaire Campus Saffraanberg met de vestiging van de enige Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in België, na de sluiting van Dinant en Zedelgem. Het lobbywerk van burgemeester
Ludwig
Vandenhove in Brussel als parlementair heeft in dit dossier dus geloond!
Ten vierde door via een aantal sociale tewerkstellingsprojecten precies die personen aan een job te helpen, die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

 

U merkt het: op de sp.a kan u rekenen als het op

tewerkstelling aankomst, ook in de stad Sint-Truiden!   

 

 

Het hoofdartikel van het aprilnummer van het tijdschrift SPOTS van de sp.a-afdeling Sint-Truiden handelt hierover.
SPOTS is de periodieke publicatie van de sp.a-afdelingen.

Hieronder vindt u dit hoofdartikel in een ietwat uitgebreidere versie.

 

 

 

 

Meer Limburgse jobs, zeker nu!

 

De economie kreunt. Dus moet de overheid alle zeilen bijzetten om banen te redden. We kunnen kiezen: laten we onze welvaart over aan de grote economisten die de beurskoers belangrijker vinden dan jobs, of zorgen we ervoor dat de mensen hun job behouden? In Limburg hebben we al getoond dat we genoeg veerkracht hebben om moeilijke tijden goed door te komen. Als alle overheden mee aan de kar trekken. Ook in de gemeente kunnen heel wat grote en kleine projecten bijdragen tot meer jobs.

 

“Sinds de sp.a in 1995 mee deel uitmaakt van de meerderheid in Sint-Truiden heeft tewerkstelling altijd vooropgestaan in het beleid. Dit blijkt ook duidelijk uit de goede cijfers in vergelijking met andere regio’s en gemeenten en steden in Limburg.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

“Vooreerst door een goed imago te creëren, ‘een stad apart’, met veel activiteiten en evenementen, met veel investeringen in de toeristische sector, kortom een stad waar altijd iets te doen, aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen en dus voor de middenstand en de horeca.
Ten tweede door de ontwikkeling van het industrieterrein op de voormalige militaire basis te Brustem waar nu al, met de er nieuw gevestigde bedrijven, een tewerkstelling is van om en bij de 360 arbeidsplaatsen.
Ten derde door de uitbreiding van de militaire Campus Saffraanberg met de vestiging van de enige Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in België, na de sluiting van Dinant en Zedelgem. Het lobbywerk van burgemeester
Ludwig Vandenhove in Brussel als parlementair heeft in dit dossier dus geloond!

Ten vierde door via een aantal sociale tewerkstellingsprojecten precies die personen aan een job te helpen, die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt”.
“Het doet deugd om te zien dat Limburgse gemeenten volop initiatieven nemen om jobs te creëren en te verzekeren. Ik merk dat initiatieven als deze ook hier in Sint-Truiden navolging krijgen,” zegt volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven.

 

 

“Samenwerken voor meer werk, dat is mijn boodschap. De Vlaamse regering, het provinciebestuur, de gemeenten, de bedrijven én de vakbonden moeten samenwerken om jobs te behouden, nieuwe jobs te creëren en om mensen die het moeilijk hebben door de economische crisis te helpen.
We hebben al bewezen dat we dat kunnen in Limburg. Na de sluiting van de mijnen heeft politiek en sociaal Limburg over de partijgrenzen heen zich ingezet voor de heropbouw van onze provincie. Met succes! We zijn erin geslaagd om voorsprong te nemen. Onze veerkracht is groot en zal de Limburgers terug hoop en zekerheid geven. Als Limburgse socialisten willen we dit positieve verhaal mee schrijven.”

 

 

 

 

We moeten wel slim blijven investeren. De Vlaamse regering moet onze bedrijven helpen bij het vernieuwen van hun productie en bij zoeken naar nieuwe technieken. De autonijverheid is voor Limburg uiterst belangrijk. Meer dan 16.000 Limburgers verdienen er rechtstreeks of onrechtstreeks hun brood. De verwachtingen zijn niet erg rooskleurig voor dit jaar. En toch is de autonijverheid een sector met toekomst. De nieuwe auto van de toekomst moet in Limburg worden gebouwd. We hebben alles om daarin te slagen. Met Ford een wereldbedrijf, met LRM (de investeringsmaatschappij voor Limburg) een eigen Limburgse bank en met Flanders Drive en de Fordtestbanen de mogelijkheden en de kennis. Het is een kwestie van een nieuwe dynamiek mee op gang te brengen.

 

 

“Ook dat is een keuze,” zegt Peter Vanvelthoven. “Als we ons hier met zijn allen achter zetten, de overheid op kop, dan zullen we ook slagen. En ik heb geen behoefte aan politici, om JeanMarie Dedecker niet met naam te noemen, die elke steun aan Ford letterlijk zinloos noemen. Laat ons toch maar kiezen voor een overheid die de mensen niet in de steek laat.”

SPOTS wordt in Sint-Truiden van huis tot huis bedeeld. Mocht u om de één of andere reden toch geen nummer ontvangen hebben, kan u er één aanvragen door een e-mail te sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.