Sp.a wil het gevoerde sportbeleid verder zetten!

Sedert de sp.a vanaf 1 januari 1995 mee de bestuursmeerderheid uitmaakt met als schepen van sport Johnny Vangrieken en burgemeester Ludwig Vandenhove is er in Sint-Truiden een realistisch sportbeleid gevoerd dat sterk gericht is op de clubs en verenigingen.

Ondanks de feitelijke nieuwe coalitie van CD&V en Open VLD en hun openlijke tegenstand, probeert de sp.a ook in deze moeilijke omstandigheden dit beleid door te trekken.

 

“Tijdens de 2 vorige legislaturen (1995 - 2000 en 2001 - 2006) hebben we steeds getracht de sportinfrastructuur op een betaalbare en inventieve manier uit te breiden. Vandaar onder andere de keuze om akkoorden te maken, zowel met het asielzoekerscentrum in Bevingen (Fedasil), als met het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!)(sporthal Jodenstraat) om hun sporthallen te gebruiken tijdens de uren dat ze dit zelf niet doen.
Dit beleid heeft een dubbel voordeel:
- de infrastructuur qua sporthallen op zo een manier uitbreiden zodat het zo weinig mogelijk kost aan de Sint-Truidense belastingsbetaler;
- infrastructuur zo efficiënt mogelijk gebruiken (ook buiten de uren dat de asielzoekers en/of leerlingen er geen gebruik van maken).”, zeggen schepen van sport Johnny Vangrieken en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Nu er zich problemen voordoen met het dak van de sporthal van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!) in de Jodenstraat, wil de sp.a dat via erfpacht deze sporthal kan blijven gebruikt worden voor de sportclubs van Sint-Truiden. Op korte termijn is er immers geen alternatief en de sp.a wil absoluut niet dat de betrokken sportclubs zonder accommodatie  komen te zitten.

 

 

CD&V en Open VLD zien dit anders, zijn tegen deze mogelijke operatie voor de sporthal in de Jodenstraat en schuiven het dossier voor zich uit door een globale studie voor te stellen rond nieuwe, bijkomende sportaccommodatie in Sint-Truiden.
Sp.a heeft op zich niets tegen zulke studie, maar:
- op korte termijn biedt dit geen oplossing voor de getroffen sportclubs.
De volgende sportclubs en/of verenigingen maken wekelijks of regelmatig gebruik van deze sporthal van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!): Turnkring Sint-Truiden, Reaninjutsu, Tafeltenniscentrum Sint-Truiden, Tennisclub De Born, JES Tennis, Basketbal Femina Habac, Basket Koninklijke Sint-Truiden Basketbal (KSTBB), Handbal Sint-Truiden, voetbalclub VKM Sint-Truiden, Zaalvoetbalclub Friday Night, Zaalvoetbalclub Mini Sint-Truiden, Zaalvoetbalclub Nieuwerkerken en de Numismatische Kring Sint-Truidense Verzamelaars.
Tijdens het weekend zijn er ook regelmatig sport- en/of andere evenementen van nog andere organisaties of verenigingen.
Voor al deze verenigingen is er geen alternatief en zij zullen hun activiteiten moeten stopzetten;     
- indien na een gedegen studie blijkt dat er nood is aan één of meerdere sporthallen is dit zeker geen bijkomende luxe. Immers, uit alle vergelijkbare cijfers met andere Limburgse gemeenten en steden blijkt dat Sint -Tuiden zeker geen teveel aan sporthalinfrastructuur heeft.

 

 

“Het sp.a-standpunt past perfect is onze visie “sport in de breedte” (alle inwoners de kans geven om zo goedkoop mogelijk en in zo goed mogelijke omstandigheden hun sport te beoefenen).”, aldus Johnny Vangrieken.

 

 

 

 

 

In de voorbije 2 legislaturen heeft de sp.a steeds verdedigd dat er op een evenwichtige manier samenwerkingsakkoorden afgesloten werden met zowel het vrije net, als het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!).
De overgave van het gemeentelijk onderwijs in onderling akkoord aan beide netten is hiervan het beste bewijs, maar er zijn nog talrijke andere voorbeelden.
Elke neutrale waarnemer zal dit toegeven. Van een bevoordeling van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!) is in dit dossier van de sporthal dan ook geen sprake, zoals vooral de CD&V zegt.

 

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 19 oktober 2009 stond Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) alleen in dit dossier en hebben CD&V en Open VLD tegengestemd.

 

 

“(Sport)verenigingen zijn belangrijk met de mond, maar niet in de praktijk voor CD&V en Open VLD.
Of: kijk naar mijn woorden, niet naar mijn daden!”, besluiten Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook de tekst 'Renovatie sporthal Jodenstraat!' op deze website.