Sint-Truiden hartveilig!

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft de eerste stap gezet om de stad 'hartveilig' te maken in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen, het Rode Kruis Sint-Truiden en het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo (RZST).
Het stadsbestuur plaatste in het sportcentrum Sint-Pieter een speciaal medisch toestel waarvan burgers gebruik kunnen maken indien iemand in de omgeving een hartstilstand krijgt.  

 

 

Het bewuste toestel, de zogenaamde Automatische Externe Defibrillator (AED), is een apparaat waarmee er veilig een elektrische schok kan gegeven worden aan iemand die een hartstilstand heeft gekregen.
Het toestel herstelt hiermee het hartritme van het slachtoffer waardoor de overlevingskans van de patiënt enorm vergroot.

 

AED’s konden en mochten tot op heden enkel gebruikt worden door artsen, maar nu mogen ook leken dit type apparaat hanteren.
Het stadsbestuur speelt onmiddellijk in op deze versoepeling door twee AED's in het sportcentrum Sint-Pieter te plaatsen: één in het recreatiezwembad en één in de sporthal.

 

 

Iemand met een hartstilstand heeft nog een kans op overleven als er binnen de drie minuten gestart wordt met mond-op-mondbeademing en hartmassage. In de praktijk betekent dit meestal dat toevallige voorbijgangers, collega’s of huisgenoten moeten reanimeren.
Het gebruik van een AED bij het begin van de reanimatie vergroot de overlevingskans van het slachtoffer enorm.

 

 

 

 

 

Een AED kan in tal van situaties gebruikt worden. Daarom zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd.
Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot toe te dienen.
De AED zal enkel de opdracht én de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit uit de zelf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. Het toestel kan dus niet misbruikt of fout gebruikt worden.

 

 

De AED’s worden geplaatst op een goed zichtbare en bereikbare plaats.
Op het toestel zelf staat een eenvoudige instructielijst.

De kracht van AED’s is de gebruiksvriendelijkheid ervan. Iedereen - zonder medische achtergrond of opleiding - kan het toestel hanteren.

 

 

Jaarlijks zullen er middelen uitgetrokken worden in de begroting om enkele toestellen bij te plaatsen. Er is terzake een globaal beleidsplan uitgewerkt.  

 

 

Iedereen kan een AED hanteren. Hiervoor is geen opleiding nodig. Alles wijst zichzelf uit via een 'stem', die aangeeft wat er moet gebeuren.

 

 

Samen met het plaatsen van AED-toestellen zal een brede informatiecampagne naar de inwoners opgezet worden.
Om het project 'Sint-Truiden Hartveilig' bekend te maken, wordt er naar diverse doelgroepen toegewerkt: stadspersoneel, sportclubs, scholen, gebruikers van de sportaccommodaties, etc. krijgen een uitnodiging tot het volgen van een AED-opleiding (kennismaking).
Ook worden de klassieke kanalen ingezet zoals het stedelijk informatieblad, de website enz.

 

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove: "De installatie van deze AED's en de sensibiliseringscampagne hierrond passen perfect in ons beleid qua integrale veiligheid ('de burger zich goed in haar/zijn vel laten voelen in alle omstandigheden') in Sint-Truiden. Bovendien onderstreept dit initiatief nog maar eens de goede structurele samenwerking tussen het Rode Kruis en het stadsbestuur.

Toen ik vorig jaar in september deelnam aan de reanimatie-estafette van de Universiteit Maastricht ben ik overtuigd geworden van het nut om zulke AED's aan te kopen en er een heel beleidsprogramma rond uit te werken (Zie ook tekst '
Ludwig Vandenhove neemt deel aan de reanimatie-estafette van de Universiteit Maastricht (UM)!' op deze website).

De volgende fase is dat we AED's zullen plaatsen in enkele wagens van de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gewestelijke brandweer Sint-Truiden zodanig dat zij onmiddellijk de nodige hulp kunnen verlenen wanneer zij als eerste ter plaatse komen bij een ongeval of een andere probleemsituatie."