Rioleringen: nog werk aan de winkel!

Wateroverlast, samen met droogte - keerzijden van dezelfde medaille -, zijn steeds toenemende problemen.
De huidige zomerperiode heeft weer maar eens bewezen hoe dichtbij en actueel wateroverlast is.

De aanleg van rioleringen - of het gebrek eraan - en/of het al dan niet een gescheiden systeem is, zijn belangrijke elementen, die samenhangen met eventuele wateroverlast.
Ik heb er al een aantal vragen over gesteld in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Recent vroeg ik aan minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir cijfers met betrekking tot het aandeel gescheiden en niet-gescheiden rioleringen.
Verwonderlijk is dat er zelfs geen exacte cijfers voor gans Vlaanderen kunnen gegeven worden.
Er kunnen enkel ramingen gemaakt worden op basis van de jaarlijkse bevragingen van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).
Er wordt geschat dat in ongeveer 26% van de gemeenten een kwart tot de helft van het totaal aantal inwoners in Vlaanderen op het systeem van gescheiden riolering aangesloten is.
In slechts 14% van de gemeenten zou meer dan de helft van de inwoners op die gescheiden riolering aangesloten zijn.

In Vlaanderen zou de gemiddelde rioleringsgraad om en bij de 87% liggen.
Limburg staat bovenaan met ongeveer 92%
.”

Hieronder vindt u het persbericht en de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove, net zoals het antwoord van minister Zuhal Demir.