Rik Coolsaet te gast op politieacademie!

Op dinsdag 22 april 2008 was professor en doctor Rik Coolsaet, gespecialiseerd in internationale politiek, gastspreker op de politieacademie in Sint-Truiden.
Het thema was ‘Terrorisme en radicalisering in Europa en België. Een rol voor het lokale politiekorps?’.
Het werd een boeiende gespreksavond in een bomvolle historische Academiezaal.Professor doctor Rik Coolsaet is er tijdens deze politieacademie in geslaagd om op een bevattelijke manier een zeer moeilijk internationaal thema uit te leggen en vooral ook de link te leggen met de werking van de federale politie en de lokale politiezones.
Zo ging hij onder andere in op het aspect van de informatievergaring en het doorgeven ervan door de lokale politie in het algemeen en wijkinspecteurs in het bijzonder.

U merkt het: het is perfect mogelijk om internationale thema’s, zoals het eventueel dreigend gevaar voor terrorisme dichtbij de burger te brengen zonder in ‘paniekvoetbal’ te vervallen.

Voor de eerste keer waren er ook een 250-tal leerlingen van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) Saffraanberg op deze politieacademie aanwezig.
Naar de toekomst toe zullen we bij het selecteren van de thema’s voor de politieacademie, bekijken in welke mate deze al dan niet interessant zijn voor deze leerlingen van de KSOO Saffraanberg.
Of: hoe we de militaire academie en de politieacademie nog nauwer op mekaar kunnen aansluiten!

Alle aanwezigen vonden het inhoudelijk een zeer geslaagde avond.
Het feit dat zo'n eminent spreker als professor doctor Rik Coolsaet te gast was op deze politieacademie bewijst de goede faam die onze lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken en het initiatief van de politieacademie hebben.

"Als burgemeester en voorzitter van het politiecollege/de politieraad van de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken ben ik bijzonder fier hoe de leden van ons politiekorps gereageerd hebben op deze uiteenzetting", aldus Ludwig Vandenhove.
Hieronder vindt u een uittreksel uit het interview dat er na het debat van dinsdag 22 april 2008 is afgenomen door Radio 1 en dat op woensdagmorgen 23 april 2008 is uitgezonden.

‘De strijd tegen de radicalisering en het terrorisme in ons land is niet alleen een taak voor de specialisten van de federale politie, ook de lokale politie kan een belangrijke rol spelen om de locale radicalisering binnen de allochtone gemeenschappen te detecteren en op te vangen.
De politiediensten op federaal niveau hebben een voortrekkersrol gespeeld en een veel duidelijker beeld hebben van die dreiging dan men zou verwachten. Ze hebben een heel sterke nadruk gelegd op het precieze punt van frustratie dat men niet kan bestrijden met repressie alleen.

Het tijdperk is voorbij dat het grootste probleem zich in het buitenland situeerde en dat vervolgens naar hier kwam overgewaaid. Alles wat de dag van vandaag te maken heeft met radicalisering en terrorisme zijn kleine lokale groepen individuen die zelf gaan radicaliseren, als het ware aangestuurd door het internet maar waarbij het buitenlands extremisme zo goed als geen rol meer speelt.
De lokale autoriteiten zijn een cruciaal onderdeel en het startpunt van een goede politiek van de - radicalisering, van goede contacten met migrantengemeenschappen. Het besef dat politiediensten er zijn niet alleen voor autochtonen maar ook voor allochtonen.

Wat dachten jullie in het begin toen jullie hier toekwamen?

Fabrice Curto: “Aanvankelijk dacht ik dat dit een ver-van-mijn-bed-show was. Zoals de professor ook zei tijdens zijn uiteenzetting is het heel belangrijk dat de mensen er leren mee omgaan en geen overreactie creëren.”

Wat kan de lokale politieman doen tegen radicaal en dreigend terrorisme?

Fabrice Curto: “Ik denk in het bijzonder dat de taak van de lokale politieman tegen de allochtone bevolking de volgende is, namelijk zich gewoon gedragen tegenover de allochtonen en met hen mee leven. Met andere woorden respect hebben voor hun ideeën, hun religie.”

Waarom is dat respect zo belangrijk?

Peter Coemans: “Misschien zou dat respect een beetje kunnen sensibiliseren naar de autochtonen toe dat zij zich op gelijke grond van bepaalde strekkingen, die ze als terroristisch aanschouwen, een beetje kunnen belichten en uiteindelijk kunnen besluiten dat het minder erg is dan het lijkt.”

Waarom is die houding zo belangrijk?

Peter Coemans: “Ik denk als men iedereen op gelijke voet gaat stellen, iedereen zich meer zal thuis voelen. Ik denk dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot de wedersamenleving van alle culturen. Ik meen ook dat meer kennis van elkaar alleen maar kan bijdragen tot een betere samenleving.”

Geloof je in de boodschap die je hier gehoord hebt?

Fabrice Curto: “Eigenlijk wel. Radicalisering heeft altijd een grondoorzaak en die grondoorzaak moet ergens liggen. Ik denk dat als wij, de lokale politieambtenaren, de mensen al het gevoel geven dat iedereen voor ons gelijk is dit een duidelijk signaal voorstelt. Naar de mensen toe is dit een signaal dat iedereen tot de maatschappij behoort, allochtoon of autochtoon. Ik denk dat dit signaal heel belangrijk is voor de allochtone bevolking en dat op die manier de dreiging zou kunnen worden gereduceerd."