Reeds 75 gesanctioneerde gemeentelijke administratieve sancties (GAS)-dossiers!

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden waren één van de eerste politiezones en steden, die de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ingevoerd hebben.


Gemeentelijke administratieve sancties komen erop neer dat een overtreding niet naar de rechtbank doorverwezen wordt, maar dat de overtreders bestraft worden met een geldboete.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove is altijd een groot voorstander van gemeentelijke administratieve sancties geweest en heeft in die zin ook verschillende wetsvoorstellen ingediend, die uiteindelijk mee geleid hebben tot de huidige wetgeving.

“Met GAS worden er twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds een ‘lik op stukbeleid’, met andere woorden overtreders worden onmiddellijk bestraft, anderzijds wordt het gerecht ontlast van heel wat kleine dossiers, die nochtans bij de burger heel wat wrevel veroorzaken en die vroeger trouwens vaak bleven liggen, geseponeerd zoals dat heet”, aldus Ludwig Vandenhove.

Sedert het instellen van GAS in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in november 2005, zijn er 75 overtredingen (hoofdzakelijk in Sint-Truiden) gesanctioneerd.

Deze 75 overtredingen kunnen als volgt ingedeeld worden:

- 1 overtreding op het politiereglement inzake de verkiezingen van 8 oktober 2006;
- 6 overtredingen inzake geluidsoverlast;
- 2 overtredingen inzake afsteken van vuurwerk;
- 1 overtreding inzake vogelschrikkanonnen;
- 1 overtreding inzake werkzaamheden op openbaar domein en herstellingen ingevolge deze werken;
- 1 overtreding inzake openbare veiligheid en vlotte doorgang;
- 1 overtreding inzake private ingebruikname openbare ruimte voor reclameborden;
- 6 overtredingen inzake verkeer van dieren op openbare weg: loslopen van honden - hondenpoep of niet in het bezit zijn van een zak of ander voorwerp;
- 24 overtredingen inzake wildplassen;
- 19 overtredingen inzake aanplakkingen;
- 13 overtredingen inzake onderhoud gronden.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> is er grote voorstander van dat deze GAS nog zouden uitgebreid worden, ook nog voor bepaalde andere overtredingen, waar de burger aanstoot aan neemt en die vaak niet vervolgd worden.