Reeds 1 000 inwoners van Sint-Truiden kregen de verwarmingspremie uitbetaald!

De gemeenteraad besliste op 30 januari 2006 om een eenmalige verwarmingstoelage toe te kennen.

Deze premie wordt toegekend aan gezinnen waarvan één of meer leden op 1 januari 2006 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, onder andere de weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW’s).

Het gaat hierbij om:

  • gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (OCMW) die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat;

  • gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of die het recht op rentebijslag behouden of die een inkomensgarantie voor ouderen hebben;

  • gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend;

  • gerechtigden die tenminste 50 jaar zijn en sedert tenminste één jaar de hoedanigheid van volledig werkloze hebben als bedoeld in de werkloosheidsreglementering.

De verwarmingspremie bedraagt 75,00 EUR en er wordt slechts één premie per gezin toegekend.

In de loop van februari 2006 ontvingen alle gezinshoofden van Sint-Truiden een brief van het stadsbestuur met uitleg hierover en een aanvraagformulier.

Om de premie te kunnen uitbetalen diende het aanvraagformulier te worden ingevuld door het ziekenfonds en ondertekend terugbezorgd te worden aan het stadsbestuur.

Deze aanvraagformulieren stromen dagelijks binnen en worden snel verwerkt. Reeds 1 000 gezinnen kregen hun premie ondertussen al uitbetaald.

Personen die denken in aanmerking te komen, kunnen nog steeds het aanvraagformulier indienen bij het stadsbestuur. Meer informatie krijg je bij de financiële dienst, administratief centrum (3e verdieping), Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden op de telefoonnummers 011-70 15 03 en 011-70 15 04.