Project M Limburgs parket: ook goed voor inbreuken wet racisme

In Lommel is een persoon veroordeeld tot een alternatieve straf: een educatief programma volgen op het Duits militair kerkhof.
Aanleiding: racistische uitspraken in een publieke Facebookgroep.

“Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
En het project M (Multidisciplinair-Maatwerk-Met snelheid), waarbij het Limburgs parket een echt lik-op-stuk beleid kan voeren.
In de politiezones is geregeld een magistraat aanwezig om snel uitspraken te doen. Volgende week komt de verantwoordelijke magistraat naar de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken om ook hier de opstart te bekijken.
En voor inbreuken qua onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme.
Ik heb al 2 politieraden na elkaar gepleit dat de politiezone daar meer zou op inzetten.
Wie zich dagelijks in de maatschappij en zeker op sociale media beweegt, kan er niet om heen dat de discriminatie, onder andere tegen homo’s, de onverdraagzaamheid en het racisme toenemen. Nochtans blijkt uit het jaarverslag 2019 dat er slechts 4 processen-verbaal zijn opgemaakt.
Als de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken er meer aandacht zou voor hebben en de daders kunnen veroordeeld worden via het project M zetten we belangrijke stappen vooruit.

Op dinsdag 3 maart 2020 stel ik eveneens een vraag over de verklaringen van Vlaams minister van Justitie dat ze het project M wil veralgemenen over gans Vlaanderen.
Uitgangspunt daarbij is voor mij dat dit in feite een federale aangelegenheid is en dat Vlaanderen hiervoor niet bevoegd is.
Ik ben benieuwd naar haar antwoord”.

  • Foto: Facebook Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.