Problemen met Katarakt? Luxeproblemen!

Ik ben ongelooflijk verbaasd als ik collega-burgemeesters nu hoor spreken over bepaalde problemen rond de Katarakt-hype.
Dat individuele burgers dit doen, kan ik (nog) begrijpen.
Van collega-politici, zeker burgemeesters, begrijp ik dit niet.
Zij moeten durven op lange termijn denken en uit deze, wat ik noem luxeproblemen, precies conclusies trekken om een beleid uit te tekenen.

Natuurlijk brengt de Katarakt-hype een aantal problemen met zich mee.
Wat mij betreft zijn dit echter luxeproblemen, die in een toekomstig uit te tekenen beleid moeten aangepakt worden.
Ik spreek eerder van opportuniteiten dan wel van problemen.
We mogen zeker eventuele bezoekers en/of toeristen niet afschrikken door negatieve berichtgeving hierrond.

 

 

 

 

Ten eerste is er de nog grotere bekendheid van Haspengouw.
Nu wordt het vaak voorgesteld alsof de vele toeristen, die we momenteel hebben, louter en alleen een gevolg zijn van de één-serie Katarakt.
Niets is nochtans minder waar.
Ook vóór de Katarakt-hype was Haspengouw toeristisch al een grote trekpleister.

De bezoekersaantallen van de laatste jaren bewijzen dit, in de bloesemperiode, maar ook het hele jaar door.
In die zin moeten we onze bescheidenheid als Haspengouwers en Truienaren langs ons neerleggen.


“Er was een Haspengouw voor Katarakt, er is nu een Haspengouw met Katarakt en er zal een Haspengouw zijn na Katarakt”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Dit wordt nu maar al te vaak vergeten en het is precies alsof al de toeristen, die de laatste maanden en zeker in de bloesemperiode naar Sint-Truiden afgezakt zijn dit enkel maar doen als gevolg van de één-serie Katarakt.”

Uiteraard heeft het succes van deze serie een positieve impact op onze regio en bezoeken heel wat zogeheten ‘televisietoeristen’ Haspengouw, dat kan niet ontkend worden.


Het feit dat Haspengouw zo aantrekkelijk geworden is voor heel wat toeristen en bezoekers, is in de eerste plaats de verdienste van de Haspengouwse beleidsverantwoordelijken en de verantwoordelijken van de toeristische diensten.
Zowel Toerisme Limburg, als de diverse steden en gemeenten hebben de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het toerisme (personeel, infrastructuur en promotie) en op die manier hebben wij Haspengouw beter bekend gemaakt in Vlaanderen en zijn we erin geslaagd om heel wat bezoekers en toeristen aan te trekken.
Blijven beweren dat het grote succes nu enkel maar een gevolg is van Katarakt is op zijn zachtst uitgedrukt de waarheid geweld aandoen.
“In die zin wil ik zelfs de volgende gedachte aangeven: is het niet precies het grote succes van de regio Haspengouw als gevolg van een doorgedreven beleid dat onze streek aantrekkelijk gemaakt heeft voor deze één-serie?”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Met andere woorden, moet de redenering niet omgedraaid worden dat de bedenkers van de één-serie Katarakt precies dankbaar gebruik gemaakt hebben van het succes van Haspengouw om hier deze serie te draaien?

Uiteraard doet dit niets af aan de verdienste van de ontwerpers van deze serie en de impact ervan op onze regio.

 

 

Ten tweede is er het gegeven van de parkeeroverlast.
De bedoeling moet zijn om met alle Haspengouwse steden en gemeenten rond de tafel te gaan zitten om na te gaan hoe we, zeker in het toeristisch hoogseizoen als de bloesems in volle bloei staan, hiervoor structurele oplossingen kunnen vinden.
Hiertoe zullen de nodige investeringen moeten gebeuren, bijvoorbeeld via het pachten van weiden.
We moeten ervoor zorgen dat de toeristen in Haspengouw goed ontvangen worden en dat de lokale inwoners hier zo weinig mogelijk last van hebben. De enige aanpak is hier wederzijds begrip.

 

 

Hetzelfde geldt voor alle andere mogelijke vormen van overlast, zoals zwerfvuil, loslopende honden, onbegrip voor landbouwers en/of fruittelers, die tijdens het weekend in het veld en/of in de plantages aan het werk zijn, etc.
Hier zullen verschillende preventieve en sensibiliserende acties moeten ondernomen worden om precies wederzijds begrip te creëren tussen enerzijds de toeristen en de bezoekers en anderzijds de inwoners, ook de landbouwers en fruittelers, van hier.
In de stad Sint-Truiden zijn wij hier al een aantal jaren mee bezig, onder andere door alle groepen, die zich in de zogeheten OPEN ruimte bevinden, zoals wandelaars, natuurliefhebbers, landbouwers, jagers, etc., zoveel mogelijk te laten samenwerken.
Naar volgend toeristisch seizoen toe denk ik hier onder andere aan een sensibiliserende video afgewisseld met originele beelden uit de één-serie Katarakt, die op alle toeristische diensten wordt vertoond, een folder met alle mogelijke tips, etc.
Ik herhaal het, wat mij betreft gaat het hierbij om luxeproblemen. Het zou veel erger zijn indien we geen toeristische bezoekers zouden aantrekken.

 

 

Ten derde is er de onwetendheid van de bevolking ten aanzien van de fruitsector en de specifieke omgeving, en dit hangt samen met het tweede punt.
Dit geldt zeker voor de duizenden toeristen en bezoekers, maar evenzeer voor de Haspengouwers zelf.
Ik heb het al ettelijke keren herhaald: met de hype rond de één-serie Katarakt merk je dat ook heel wat Haspengouwers de fruitsector niet echt kennen!
Ze stellen zich vragen bij bepaalde technieken en methodes, die in de serie getoond zijn.
Ik moet eerlijk zijn: indien het niet zo was dat ik hier als burgemeester ook een stuk beroepshalve bij betrokken ben, zou ik het ook niet weten.
Dit is niets om beschaamd over te zijn als Haspengouwer.
Het biedt integendeel de opportuniteit om hieromtrent een aantal initiatieven uit te werken, bijvoorbeeld een educatieve video voor de socio-culturele sector en scholen (van alle niveaus en alle studierichtingen), educatieve wandelingen, etc.

U merkt het: dankzij Katarakt leren ook de Haspengouwers nog iets bij!
In die zin zal ik als burgemeester van de stad Sint-Truiden, toch nog altijd het centrum van Haspengouw, het initiatief nemen om alle Haspengouwse steden en gemeenten, samen met de veilingen, de fruittelersorganisaties, de betrokken scholen, etc., rond de tafel te brengen om na te gaan hoe hieromtrent een zo goed mogelijk educatief pakket kan samengesteld worden.
Dit educatief pakket moet uiteraard gelden voor bezoekers en toeristen, maar ook voor onze eigen inwoners.

 

U merkt het: wat mij betreft, levert de huidige Katarakt-hype precies een aantal uitdagingen op voor onze streek, die ons economisch nog lang ten goede zullen komen!

 

 

Zie ook de tekst van zaterdag 17 mei 2008 ‘Katarakt geeft geen probleem maar kansen’ in ‘Het Belang van Limburg’.

 

 

Zie ook de tekst ‘Katarakt is goed voor heel Haspengouw!’, de uitspraak "Haspengouw moet Haspengouw leren kennen", de cartoon ‘Katarakt’ en de cartoon 'De bloesemwijding moet blijven!' op deze website.