Privé-managers bij de politie?

“Geen privé-managers bij de politie, wel burgerpersoneel op voldoende hoog niveau, zodat ze ook beleidsvoorbereidend werk kunnen doen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dit is één van de voorstellen, die Ludwig Vandenhove doet om het personeelstekort, ook op hoger niveau, aan te pakken bij de politiediensten.
Het is trouwens een situatie die niet helemaal nieuw is, omdat er nu ook al, bijvoorbeeld in het kader van het verkeersboetefonds, bij sommige politiekorpsen burgers zijn, die beleidsvoorbereidend werk doen.

 

 

 

“Voor alle duidelijkheid: politiewerk moet blijven gebeuren door politiemensen en van privé-managers kan geen sprake zijn, met andere woorden, ook burgerpersoneel op beleidsniveau, moet wat mij betreft contractueel en/of statutair personeel zijn.
Ik denk hierbij aan een situatie, die nu geldt voor het logistiek en administratief kader (CALOG)-personeel”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Deze aanpak kan ook de openheid van de politiediensten, zeker van de lokale politiezones, naar de maatschappij en de burger toe alleen maar ten goede komen."

 

 

(Over dit standpunt van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove verschenen diverse krantenartikels in het weekend van 5 en 6 april 2008 en op maandag 7 april 2008).