Politiekrant juni ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

 

 

Mocht u geen politiekrant ontvangen hebben, dan kan u die steeds aanvragen via communicatie@poltrudo.be.

 

 

 

 

Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken

 

 

Voor u ligt de tweede editie van de politiekrant van 2008.

 

 

Vooreerst is er in deze editie heel wat aandacht voor ons opendeurweekend van zaterdag 28 en zondag 29 juni 2008 in het centraal politiehuis.
Wij hebben andermaal een uitgebreid programma uitgewerkt, waarin iedereen, zowel jong als oud, zich kan terugvinden. Wij hopen u dan ook talrijk te mogen ontmoeten.
Dit jaarlijks opendeurweekend kadert in de OPEN communicatie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, die moet symboliseren dat de (lokale) politie dicht bij en tussen de burger is.
Alle mogelijke vormen van OPEN communicatie, waarvan dit opendeurweekend slechts één voorbeeld is, moeten ervoor zorgen dat u ook kan kennismaken met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken als u ze niet echt nodig hebt, met andere woorden, indien u niet écht een probleem hebt. Of: ‘de politie, uw vriend(in)’!

 

 

In deze politiekrant is er ook heel wat aandacht voor uw wijkinspecteur(s).
U kan zelfs een prijs winnen indien u uw wijkinspecteur kent!
De wijkinspecteurs zijn belangrijk in de werking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, omdat zij dicht bij de burgers staan en weten wat er in hun buurt of wijk leeft en zo ook kleine, maar ook grote problemen kunnen oplossen.
In de zomerperiode, die nu voor de deur staat, is dit nog belangrijker, omdat het in de zomer langer licht is en warmer weer is, hetgeen meer mensen op straat brengt en houdt.
Dit geeft nogal eens aanleiding tot kleine problemen, zoals spelende kinderen, nachtlawaai, etc.
Ons devies is altijd: probeer dit zoveel mogelijk onder mekaar op te lossen, maar indien het echt nodig is, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in het algemeen en/of uw wijkinspecteur in het bijzonder.
Nog beter: indien er in uw buurt of wijk activiteiten plaatsvinden, nodig uw wijkinspecteur gewoon uit!

 

 

In deze politiekrant is er, naast enkele andere onderwerpen, ook bijzondere aandacht voor nog andere initiatieven om het samenleven in buurten en wijken aangenaam te maken en te houden, zonder dat de overheid in het algemeen en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in het bijzonder hierin moeten tussenkomen.
Enerzijds is er aandacht voor het nieuw initiatief van buurtinformatiepunten, waarbij we zoveel mogelijk vrijwilligers in buurten en wijken trachten aan te zetten om op een georganiseerde manier mee in te staan voor de buurt.
Anderzijds is er aandacht voor het initiatief van de buurtbemiddeling en de wetswinkel.
Op dinsdag 27 mei 2008 heeft er in het provinciehuis een studiedag plaatsgevonden, waarbij het buurtbemiddelingsproject van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken - trouwens gedurende één jaar gesubsidieerd door de provincie Limburg - als één van de goede voorbeelden naar voor werd gebracht.
Na één werkingsjaar blijkt duidelijk dat buurtbemiddeling wel degelijk een functie heeft in het veiligheidsgebeuren in onze politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Kortom, allemaal initiatieven die erop gericht zijn om de burger zelf zoveel mogelijk haar/zijn verantwoordelijkheid te laten opnemen opdat het samenleven in onze politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en in de drie respectievelijke gemeenten zo goed en zo vlot mogelijk zou verlopen.
En indien dat dan toch eens niet lukt, dan is er nog altijd uw vriend, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

 

 

Inmiddels wensen wij u een prettig verlof en hopen u zeker te mogen ontmoeten tijdens het opendeurweekend van zaterdag 28 en zondag 29 juni 2008.