Politiekrant december ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

Mocht u geen politiekrant ontvangen hebben, dan kan u die steeds aanvragen via communicatie@poltrudo.be.

 

 

 

 

Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken

 

 

Voor u ligt de laatste politiekrant van 2007. Alweer een jaar voorbij!

 

 

In deze editie wordt er nog al wat aandacht besteed aan de hoffelijkheidscampagne, die de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden, samen met een aantal andere partners (het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers - Fedasil en Gastvrij Sint-Truiden), sedert deze zomer hebben opgezet. Ongetwijfeld bent u de ridder, als symbool van deze actie, al eens tegengekomen!

 

 

Hoffelijkheid is van alle tijden en loopt doorheen heel wat beleidsdomeinen, zoals onder andere milieu, groen, integratie, verkeer, etc. Vandaar dan ook de optie om hier een permanent initiatief van te maken, zij het met telkens andere en originele acties.

 

 

Zo is het idee ontstaan om het poppentheater Houtekop te vragen om een origineel poppentheaterstuk op te zetten met in de hoofdrol de ridder, het boegbeeld van deze campagne.
De bedoeling is de kinderen van het lager onderwijs van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken via een didactisch verantwoord poppentheaterstuk, met bijbehorend boekje en lespakket, wegwijs te maken in een aantal actuele maatschappelijke begrippen en problemen.

 

 

Via dit poppentheaterstuk willen wij ook het begrip integrale veiligheid, 'zich goed voelen in alle omstandigheden en situaties', ingang doen vinden bij de kinderen en de jongeren.
En wij willen hier nog verder in gaan: nu al zijn er heel wat groepen en verenigingen, maar ook scholen van alle niveaus en van alle richtingen, die het politie- en preventiehuis bezoeken. Voor deze leerlingen werken we momenteel aan aangepaste didactische pakketten, zodat ze van dit bezoek ook iets overhouden.
Met dit initiatief zullen we als politiezone ongetwijfeld weer hoge ogen gooien in België en Vlaanderen.

 

 

U komt alles te weten van deze hoffelijkheidscampagne via www.politie-sint-truiden.be/hoffelijkheid.aspx.

 

 

De lokale politie Sint-Tuiden - Gingelom - Nieuwerkerken wil een OPEN huis zijn.
Ze doet dit via talrijke activiteiten, zoals onder andere de Politieacademie in de Academiezaal, waar op donderdag 13 december 2007 de kersverse voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg (en Truienaar)
Tony Heeren te gast is.

 

 

Een nieuw evenement is de kunsttentoonstelling op de Tiensevest in de buurt van het politiehuis onder de titel 'Licht breker van de Duisternis', een samenwerkingsverband met de VZW Kunst Groen, de VZW Koninklijke Kunstkring en de stad Sint -Truiden.
Het is het eerste kunstinitiatief waaraan de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken haar medewerking verleent, maar zeker niet het laatste. Zo wordt er overwogen om ook het politiehuis regelmatig ter beschikking te stellen om kunstenaars toe te laten hun werken te exposeren.

 

 

Inmiddels wensen wij u al een prettig eindejaar in een veilig Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken!

 

 

Veel leesgenot!