Politiekrant april 2012 is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Korpschef a.i. Jan Gielen en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven samen een voorwoord voor de politiekrant dat u hieronder kan nalezen.

 

 

 

 

Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken

 

 

Het is lente en elk seizoen brengt bepaalde, typische maatschappelijke situaties of toestanden met zich mee waarop een lokale politiezone moet inspelen. Zo zijn er vanaf nu weer veel meer klachten over distels, groen, onkruid, etc. (pagina 3).
In een relatief veilige politiezone zoals Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, liggen burgers vooral wakker van dat soort overlastfenomenen.
Beide vaststellingen blijken weer maar eens uit de jaarverslagen 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden (pagina 3).
De jaarverslagen, die op éénvoudig verzoek te bekomen zijn, bieden een volledig overzicht van de werking van het afgelopen jaar, maar vormen tevens een basis om onze activiteiten te evalueren en desgevallend bij te sturen.

 

 

In het kader van onze aanpak qua integrale veiligheid/leefbaarheid (“ernaar streven dat alle inwoners zich zo goed en veilig mogelijk voelen in alle mogelijke situaties en op zoveel mogelijk locaties”) starten we met een specifiek project rond dementie.
De bedoeling is dat het hele korps, maar vooral de wijkinspecteurs, extra aandacht hebben voor personen, die met dementie te kampen hebben.
In deze politiekrant wordt er een bijzondere, uitneembare katern (in het midden van de krant) aan gewijd, die u best kan bijhouden voor het geval u vroeg of laat in uw familie, buurt of omgeving met personen met dementie wordt geconfronteerd.
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft op die manier nieuwe initiatieven nemen door op nieuwe samenlevingsfenomenen in te spelen.

 

 

Wij willen uw bijzondere aandacht vragen voor de volgende editie van de politieacademie met Alain Remue, hoofd van de cel Vermiste Personen van de federale politie, op dinsdag 24 april 2012 in de Academiezaal om 19.00 uur.
De politieacademie past in het OPEN communicatiebeleid van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, waarbij we u als inwoner zo goed mogelijk informeren, u maximaal de mogelijkheid tot inspraak geven en de drempel naar onze diensten zo laag mogelijk willen houden.
Deze politieacademie is een echte aanrader.
Alain Remue beschikt over heel wat ervaring en weet op een zeer boeiende en eenvoudige manier, aan de hand van talrijke concrete situaties, te vertellen hoe deze gespecialiseerde dienst van de federale politie te werk gaat bij verdwijningen.

 

 

In deze politiekrant is er ook weer heel wat aandacht voor verkeer (De Dag van de jonge fietser - pagina 2; motorscreening - pagina 4; sms-parkeren - pagina 5; passeerhavens - pagina 6).
Het is niet voor niets dat de meeste meldingen van de bevolking precies over verkeer gaan. Bovendien blijkt uit de eerste resultaten van de veiligheidsbevraging dat de bevolking het meest wakker ligt van onaangepaste snelheid en verkeersagressie.
De definitieve resultaten zullen bekend zijn in de zomer.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Johan Gielen
korpschef a.i.
commissaris van politie

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

 

 

Mocht u geen politiekrant ontvangen, dan kan u die steeds aanvragen via communicatie@poltrudo.be.