Opinie!

Voor elke editie van de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van sp.a-Limburg wordt een bijdrage geleverd door één van de sp.a-parlementairen. 
Er wordt gevraagd dat ze neerschrijven wat hen op dat ogenblik bezighoudt, waar ze wakker van liggen en waarover ze een duidelijke mening hebben.


Voor de nieuwsbrief van 6 februari 2009 heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove met ‘het hart op de tong’ zijn bijdrage geleverd. 

Hieronder vindt u integraal het artikel dat in de nieuwsbrief verschenen is.

Wat houdt mij bezig?

De problemen van de mensen, en dit zowel als burgemeester van Sint-Truiden, als als federaal volksvertegenwoordiger in Brussel.

Als politicus, die veel tussen de bevolking is, weet ik dat de mensen ongerust zijn.
Ongerust over de bankencrisis, ongerust over hun werk, ongerust over hun pensioen, kortom, ongerust over hun toekomst!
Als sp.a moeten we daar op de eerste plaats mee bezig zijn en een offensieve houding aannemen.
Meer dan ooit moet de overheid opnieuw een grotere rol in heel het maatschappelijk gebeuren krijgen.
Ik word misselijk als ik nu sommige neo-liberale politici en/of economisten daar ook hoor voor pleiten, terwijl dit tot voor enkele maanden voor hen bijna ‘heilig schennis’ was.
Wat een hypocrisie!
Als sp.a moeten we staan voor structureel meer overheid, niet enkel nu om bankiers te redden, die als het ware ‘met ons geld gespeeld hebben’.

En voor het overige moeten we alles op alles zetten voor de verkiezingen van zondag 7 juni 2009.
Als sp.a hebben we enkele moeilijke weken achter de rug, maar wij moeten vooruitkijken.
Daarom zijn we toch Socialisten om te vechten en ons niet uit ons lood te laten staan!

Ik probeer het altijd simpel te houden.
De progressieven dreigen in het huidige rechts Vlaanderen een minderheid te worden, dus samenwerken is de boodschap.
En voor mezelf zeg ik: “ik zie het probleem niet, ik ben al meer dan 30 jaar én Socialist én progressief!”

Er tegenaan!

Wie de nieuwsbrief van sp.a-Limburg wil ontvangen, kan gewoon een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden, waar u ook alle reacties op deze ‘Opinie!’ kwijt kan.