Onderzoeksrechter voor dood Naya: een goede zaak!

‘Onderzoeksrechter aangesteld in zaak dood Naya’: dat is de titel in Het Belang van
Limburg van dinsdag 3 december 2019. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Het is te hopen dat de echte daders snel gevonden worden.

Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen.
Om en bij de 40% van de meest kwaliteitsvolle natuur in Vlaanderen is in Limburg gelegen, 32,50% van de Vlaamse bossen situeert zich in Limburg en om en bij de 25% van de oppervlakte in Limburg heeft een groene bestemming.
Dat is een extra troef voor de biodiversiteit in Limburg. En dat maakt onze provincie nog meer aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen.

We moeten dus oog hebben voor die biodiversiteit en ‘onze wolf’ hoort daarbij.
We moeten weten wat we willen: als we als groenste provincie aantrekkelijk willen blijven, zullen we bevers, everzwijnen, steenmarters, wolven, etc. er moeten bijpakken.
We zullen er moeten leren mee leven en trachten tot een goed en leefbaar evenwicht te komen met deze dieren.

In het belang van het imago van Limburg, van de natuur, maar ook van de jacht is het goed dat er duidelijkheid komt omtrent de echte doodsoorzaak van Naya.
Moest een jager wolf Naya gedood hebben, dan reken ik die tot de cowboys. En cowboys horen zelfs niet thuis bij de jagers.

We moeten een beleid uitwerken, of beter actualiseren, waarbij alle gebruikers van de OPEN RUIMTE rekening houden met deze nieuwe elementen in de Limburgse natuur.

Deze wolvendiscussie is niet enkel actueel in  Vlaanderen en Limburg, maar eveneens in Duitsland. (2)
We kunnen door naar het buitenland te kijken bepaalde lessen trekken om de situatie in Vlaanderen en Limburg te beheersen en een echt, realistisch beleid uit te werken.

Ik ben voorstander van een verbod op jagen in het gebied waar de wolf en/of  wolven zich ophouden.
Uiteraard moet daar dynamisch mee omgegaan worden, want dat gebied kan snel wijzigen.”

  • Zie onder andere ook ‘De wolf (1)’ van zondag 23 juni 2019 op deze website.
     
  • Foto: bosland.be, Theo Geuens.