Niet minder, maar meer biologische landbouw

“Litouwen, lid van de Europese Unie (EU), pleit voor een strategisch debat over de toekomst van de biologische sector in Europa.
Lees: (nog) minder biologische landbouw.
Andere landen, zoals Duitsland, willen dan weer naar meer biologische teelt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De aanleiding voor deze vraag van Litouwen is de daling van de Europese detailverkoop in 2022 met 5,1% en het feit dat heel wat biologische telers in problemen dreigen te komen.
Tot 2021 is de sector binnen de EU gegroeid qua oppervlakte, aantal bedrijven, invoer en omzet.

De doelstelling is nu nog altijd om het bio areaal in de EU tegen 2030 op te trekken tot 25%.
Duitsland wil tegen 2030 naar 30% biolandbouw evolueren. (1)

Hoe zullen België en Vlaanderen zich opstellen ten opzichte van deze vragen. Dat is des te belangrijker vermits de biologische landbouw, zeker in Vlaanderen, eveneens aan de (te) lage kant ligt. Bovendien zijn België en Vlaanderen voorzitter van de EU tijdens de eerste zes maanden van 2024.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 29 november 2023.

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (2)___