Niet akkoord met minister Bart Somers

“Ik ben niet akkoord met de interpretatie van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers dat de regiovorming niet in tegenstelling is met het provinciedecreet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor mij bevestigt dit antwoord op mijn schriftelijke vraag nog maar eens dat heel het opzet rond de regiovorming louter kunstmatig en theoretisch is.
Dat geldt in het algemeen en voor Limburg in het bijzonder.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.