Maak samen met VOORUIT het verschil!

“Het is altijd mijn ambitie geweest  om de politiek dichter bij de mensen te brengen en omgekeerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Alle vormen van inspraak en participatie zijn bijgevolg voor mij een goede zaak.”

“Ik ben dan ook tevreden dat VOORUIT sinds kort een eigen participatietraject heeft opgezet.
Op 23 oktober 2021 rolden we in Mechelen “The Big Shift” uit.(1) Daarmee nodigen we iedereen uit om samen met ons naar oplossingen te zoeken voor de belangrijkste uitdagingen van onze samenleving.
Die uitdagingen zijn onderverdeeld in vijf verschillende thema’s: zorg, welvaart, klimaat, jongeren en veiligheid. Ze zijn bovendien het resultaat van de digitale sessies, die we in het voorjaar organiseerden, net na onze naamsverandering”, zegt Ludwig Vandenhove.

Aan die sessies namen toen ook al heel wat externe experten deel, die een uiteenzetting gaven over de verschillende thema's en waaraan geïnteresseerden tevens vragen konden stellen. De belangrijkste bevindingen uit die sessies werden vervolgens gebundeld tot 40 uitdagingen waar tot 20 november 2021 op gestemd kan worden.
Met de 15 belangrijkste uitdagingen, drie per thema, gaat onze beweging aan de slag. Stemmen is dus de boodschap.
Dat kan via deze link.

Na 20 november 2021 start de volgende fase. Daarin gaat VOORUIT langs in alle provincies om er zogeheten 'hackathons' te organiseren. “Maar zover zijn we dus nog niet, het belangrijkste is dat de burger nu haar/zijn stem laat horen door mee te stemmen over waar jullie -  de burgers – echt wakker van liggen.
Veel dichter bij directe democratie kan je moeilijk komen”, besluit Ludwig Vandenhove.