Ludwig Vandenhove aanwezig op boksevenement Limburgse Trudo Boksclub!

Zoals elk jaar was burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger één van de bezoekers tijdens het jaarlijks boksgala dat de Limburgse Trudo Boksclub organiseerde op zaterdag en zondag 5 en 6 april 2008.


Ludwig Vandenhove: “Het is steeds moeilijker voor de vrijwilligers van de Limburgse Trudo Boksclub onder leiding van François Lesuisse om dit jaarlijks evenement draaiende te houden.
Nochtans is dit nodig voor de bokssport, die er hier in België en Vlaanderen al niet zo schitterend voorstaat.”

Bokssport is wat mij betreft een sport zoals alle andere, maar heeft ook een zekere maatschappelijke functie.
Het kan immers niet ontkend worden dat via de bokssport, net zoals een aantal andere gevechtssporten, personen en jongeren hun agressie op een gekanaliseerde manier kwijtgeraken.
Ik heb aan de grondslag gelegen van het project ‘OpBoksen’ met Abdel Wahhabi, waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om georganiseerd te boksen.
In het verleden hebben we ook in Sint-Truiden al eens zulke bokssessies georganiseerd voor jongeren, hetzij met Abdel Wahhabi, hetzij met de Limburgse Trudo Boksclub.
Momenteel wordt er een nieuw initiatief gepland.

De bokssport geraakt niet van zijn slechte naam af.
Dit heeft ook veel te maken met het feit dat als je naar zo een boksmeeting gaat, het hoofdzakelijk allochtonen zijn, die deelnemen aan deze wedstrijden. Zij overheersen duidelijk ten opzichte van de autochtone bevolking.

Naast de Limburgse Trudo Boksclub is er in Sint-Truiden ook nog de kickboxingclub ‘Death Row TK Boxing Sint-Truiden’ actief.
Hoewel het - zeker technisch - twee aparte disciplines zijn, is er nu al een zekere samenwerking tussen beide verenigingen.
“Als burgemeester kan ik dit alleen maar toejuichen en hopen dat deze samenwerking verdergaat”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het zou een goede zaak zijn voor Sint-Truiden indien we een goed gestructureerde boksclub met traditionele discipline en kickboksen zouden hebben. In onze preventiewerking naar jongeren toe, moet dergelijk boksproject zeker ingeschakeld worden.”